Sara de la Rica analitza en el Cercle els factors del creixement de la desigualtat

Sara de la Rica, Catedràtica d’Economia en la Universitat del País Basc (UPV/EHU), investigadora i actual directora de la fundació Initiativa for Soci-Economic Analysis and Knowledge (ISEAK), va presentar en el Cercle les conclusions dels seus estudis sobre els factors existents després de la pèrdua d’ocupacions o la precarització dels mateixos, i la creixent desigualtat que suposa.

Per a De la Rica, la desigualtat d’ingressos ha crescut en tots els països desenvolupats, segons els índexs que maneja la fundació que dirigeix, amb els Estats Units i els països anglosaxons al capdavant d’aquesta desigualtat i els estats nòrdics europeus, en la cua. Prenent com a referència l’índex de gini, Espanya estaria lleument més alt de la mitjana europea, superada per països com Bulgària, Lituània o Romania i per sobre de països com Alemanya, França o Polònia, en termes de desigualtat.

Com a dada particular, els llindars de desigualtat al nostre país evolucionen de manera similar a la desocupació, de manera contracíclica, la qual cosa vol dir que augmenta durant les recessions econòmiques i davalla quan l’economia es contreu.

Després d’analitzar les circumstàncies actuals que envolten al mercat laboral espanyol, De la Rica, va apuntar a: “L’enorme volatilitat que ha causat la generalització dels contractes temporals que des de l’any 1984 ve distorsionant el mercat laboral i disparant les taxes d’atur, especialment en el cas dels joves”.

Per a pal·liar aquestes desigualtats, Sara de la Rica, també va oferir solucions com millorar el sistema educatiu, augmentar la capacitat de crear ocupació i la productivitat laboral, apostar per xarxes públic-privades de requalificació dels treballadors cap a ocupacions emergents i la implantació de mesures de conciliació de la vida personal i laboral.

Descarrega la presentació: https://cerclemallorca.es/presentacion_cercle_baleares-1/

Lee l’entrevista a Sara de la Rica en el diari Última Hora.

Creixen el 84 per cent dels indicadors disponibles de l’Índex Econòmic IB
Arriba la sisena edició dels Premis Cercle a la Innovació