Noticias Actualidad Index

Creixen el 84 per cent dels indicadors disponibles de l’Índex Econòmic IB

L’índex econòmic del Cercle, actualitzat del mes de maig, mostra com el 84% dels indicadors disponibles han crescut durant el mes de març, la qual cosa es tradueix en un punt percentual més que el mes de febrer.

Així mateix, l’acceleració de l’activitat econòmica balear continua intensa, malgrat una lleugera moderació (un 84% dels indicadors s’acceleren al març davant del 85% del mes de febrer).

El més probable és que l’activitat econòmica balear creixi decididament al llarg de l’any, a causa de les bones perspectives turístiques a les Illes Balears i a l’enfortiment del mercat laboral del sector. No obstant això, caldrà estar atents a l’escalada del preu de l’energia, l’escassetat de determinats productes, l’elevada inflació existent i si es consolida o no el baix creixement econòmic dels països emissors. Tots aquests factors poden comprometre la senda expansiva a curt termini.

L’Índex Econòmic IB es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia Balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. En essència, per a un període qualsevol de temps –un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, estudiem el percentatge dels quals experimenten un creixement (en taxa interanual) i d’aquests quals s’acceleren (també en taxa interanual).

Més informació.

Stephanie Schulz i Mark Julian presenten en el Cercle les “Cares de Mallorca”
Sara de la Rica analitza en el Cercle els factors del creixement de la desigualtat