Edició 2023

El projecte Aislan, de l’empresa Poraxa, ha resultat guanyador en l’edició 2023 dels Premis Cercle d’Economia de Mallorca.
Premi: 6.000€ en metàl·lic i un any com a soci col·laborador del Cercle.

Els Premis del Cercle

Entre els nostres iniciatives comptem amb l’organització dels Premis Cercle d’Economia de Mallorca a les Idees Innovadores per a la millora de la Societat.

Anualment premiem als responsables dels projectes que encaixen amb les causes i la missió de la nostra institució. L’objectiu dels nostres premis és reconèixer l’esforç i recolzar les iniciatives dels seus emprenedors.

Un altre dels beneficis que obtenen, tant els projectes premiats, com els seleccionats pel nostre jurat, és la seva difusió a través dels mitjans que donen suport als nostres premis i a través dels mitjans propis que tenim al Cercle per comunicar amb els nostres socis, subscriptors i seguidors.

Com totes les iniciatives del Cercle, els nostres premis compten amb el suport de les nostres empreses i els nostres socis col·laboradors. Els premis ens permeten col·laborar amb la innovació i el progrés de la nostra societat.

Des de la seva primera convocatòria fins avui són moltes les iniciatives que s’han beneficiat. Ser conscients del que, per a qualsevol emprenedor suposa comptar amb suport i reconeixement al seu treball, ens anima a continuar amb cada nova convocatòria.

Edició 2022

El projecte Terranostra, ha resultat guanyador en l’edició 2022 dels Premis Cercle d’Economia de Mallorca.
Premi: 6.000€ en metàlic i un any com a soci col·laborador del Cercle.

Terrnostra ganador Premis Cercle 2022

Edició 2021

Marc Masmiquel, amb el projecte Nereidas, ha resultat guanyador a l’edició 2021 dels Premis Cercle d’Economia de Mallorca.
Premi: 7.000€ en metàlic i un any com a soci col·laborador del Cercle.

Marca Masmiquel

Edició 2020

Diabenur, guanyador dels premis Cercle 2020.
El premi: 6.000€ i un any de soci col·laborador del Cercle.

Edició 2019

Sonrisa Médica, guanyador dels premis Cercle 2019.
El premi: 6.000€ i un any de soci col·laborador del Cercle.

Edició 2018

La Mano Lectora guanyador dels premis Cercle 2018.
El premi: 10.000€ i un any de soci col·laborador del Cercle.

Edició 2017

Clínica Humana, Trustin y Down Hostel van ser els guanyadors dels Premis Cercle 2017.