Nit del 25 Aniversari del Cercle d’Economia de Mallorca

El catedràtic en economia aplicada Antón Costas i l’ex polític, economista i empresari, Josep Piqué participen en una gala amb més de 400 convidats.

El Cercle d’Economia de Mallorca ha celebrat aquest dimarts a la tarda, al Castell de Bellver de Palma, una gala en la qual ha commemorat el seu 25 aniversari i que ha comptat amb un col·loqui entre el catedràtic en economia aplicada, Antón Costas; i l’ex polític, economista i empresari, Josep Piqué; tots dos presidents del Cercle d’Economia de Barcelona

Josep Maria Vicens, president del Cercle d’Economia, ha estat l’encarregat d’inaugurar l’acte amb un discurs en el qual ha enaltit la importància del Cercle d’Economia de Mallorca, com “un ens local, de pensament i debat, on s’escolten les opinions dels socis, es consensua una veu que es fa arribar a la societat i s’implica en les diferents activitats socioeconòmiques de la societat mallorquina i balear”.

També ha recalcat la Implicació que el Cercle ha desenvolupat per a la consecució d’una sèrie d’assoliments, com és el cas de l’estudi “Repensar Balears”. Una eina d’anàlisi sobre la situació en la qual es troba la comunitat balear en l’actualitat i sobre la que s’estableixen una sèrie de punts que s’han de tenir en compte en el futur. “No som els encarregats d’establir quins han de ser les mesures que s’han de dur a terme, tan sols establim quins són els punts en els quals ens hem de centrar”.

Durant aquest discurs Vicens ha enaltit la labor dels presidents que han dirigit el Cercle al llarg dels seus 25 anys d’història. “Estem aquí, celebrant aquest dia, gràcies a la seva labor”. És per això que des del Cercle han volgut tenir un reconèixer el treball realitzat per, Isabel Corominas (1994-1995), Miquel Alenyà (1995-1996), Antoni Borràs (1996-1998), Antoni Anguiló (1998-2000), Juan Buades (2000-2002), Alejandro Forcades (2002-2014) i Andreu Rotger (2014-2018), atorgant-los un guardó honorífic que lloa el seu gran treball al capdavant de l’entitat.

Finalment, Vicens durant el seu discurs ha volgut fer esment al treball que li queda per davant al Cercle d’Economia fent al·lusió al lema de l’organització, “Compromesos i sense compromisos”. “Continuarem la nostra labor compromesos amb la societat mallorquina i balear per a obtenir un futur millor per a tots”.

La gala, que ha comptat amb més de 400 convidats entre socis i membres de la societat civil i classe política, ha continuat amb un col·loqui entre el catedràtic en economia aplicada Antón Costas i l’ex polític, economista i empresari espanyol, Josep Piqué. Els dos han tractat sobre la importància que tenen en la societat civil entitats com el Cercle “que es preocupen pel benestar social i econòmic de la comunitat en la qual es troben”. A més de, tractar diferents aspectes econòmics que poden afectar el futur de la comunitat i de l’estat.

El *Cercle no ha volgut que la gala del seu primer quart de segle estigués només embolicada en temes estrictament econòmics i és per això que també ha volgut que els assistents gaudissin d’un concert clàssic en el qual la reconeguda soprano Maia Planas ha interpretat 4 peces acompanyada Eduard Belmar (flautista) i Yuko Mizutani (pianista) i en la qual s’han pogut escoltar obres de André Caplet, Francis Poulenc, Leo Delibes i François Borne. A més de, projectar un vídeo commemoratiu en el qual recollia les impressions de diferents actors polítics i socials que han estat involucrats amb les activitats realitzades pel Cercle.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha estat l’encarregada de clausurar l’acte. Amb un discurs de reconeixement a labor realitzada pel Cercle durant aquests 25 anys, Armengol ha animat a l’entitat a continuar amb la seva “gran labor social” i ha fet una crida a continuar treballant units “perquè Balears pugui aconseguir el tan anhelat Règim Especial de les Illes Balears”.
Els assistents, una vegada finalitzat l’acte institucional, han pogut gaudir d’un sopar-cocktail en el mateix Castell de Bellver i han tingut l’oportunitat de dissertar amb els ponents presents i amb la resta de convidats.

 

La Sonrisa Médica aconsegueix alçar-se am la 3a edició dels premis del Cercle
Términos y Condiciones nou soci col·laborador del Cercle

Nit del 25 Aniversari del Cercle d’Economia de Mallorca

El catedrático en economía aplicada Antón Costas y el ex político, economista y empresario, Josep Piqué participan en una gala con más de 400 invitados.

 

El Cercle d’Economia de Mallorca ha celebrado este martes por la tarde, en el Castillo de Bellver de Palma, una gala en la que ha conmemorado su 25 aniversario y que ha contado con un coloquio entre el catedrático en economía aplicada, Antón Costas; y el ex político, economista y empresario, Josep Piqué; ambos presidentes del Cercle d’Economia de Barcelona.

José María Vicens, presidente del Cercle d’Economia, ha sido el encargado de inaugurar el acto con un discurso en el que ha ensalzado la importancia del Cercle d’Economia de Mallorca, como “un ente local, de pensamiento y debate, donde se escuchan las opiniones de los socios, se consensua una voz que se hace llegar a la sociedad y se implica en las diferentes actividades socio-económicas de la sociedad mallorquina y balear”.

También ha recalcado la Implicación que el Cercle ha desarrollado para la consecución de una serie de logros, como es el caso del estudio “Repensar Balears”. Una herramienta de análisis sobre la situación en la que se encuentra la comunidad balear en la actualidad y sobre la que se establecen una serie de puntos que se deben tener en cuenta en el futuro. “No somos los encargados de establecer cuáles deben ser las medidas que se deben llevar a cabo, tan solo establecemos cuáles son los puntos en los que nos debemos centrar”.

Durante este discurso Vicens ha ensalzado la labor de los presidentes que han dirigido el Cercle a lo largo de sus 25 años de historia. “Estamos aquí, celebrando este día, gracias a su labor”. Es por ello que desde el Cercle han querido tener un reconocer el trabajo realizado por, Isabel Corominas (1994-1995), Miquel Alenyà (1995-1996), Antoni Borràs (1996-1998), Antoni Anguiló (1998-2000), Juan Buades (2000-2002), Alejandro Forcades (2002-2014) y Andreu Rotger (2014-2018), otorgándoles un galardón honorífico que alaba su gran trabajo al frente de la entidad.

Por último, Vicens durante su discurso ha querido hacer mención al trabajo que le queda por delante al Cercle d’Economia haciendo alusión al lema de la organización, “Comprometidos y sin compromisos”. “Continuaremos nuestra labor comprometidos con la sociedad mallorquina y balear para obtener un futuro mejor para todos”.

La gala, que ha contado con más de 400 invitados entre socios y miembros de la sociedad civil y clase política, ha continuado con un coloquio entre el catedrático en economía aplicada Antón Costas y el ex político, economista y empresario español, Josep Piqué. Los dos han tratado sobre la importancia que tienen en la sociedad civil entidades como el Cercle “que se preocupan por el bienestar social y económico de la comunidad en la que se encuentran”. Además de, tratar diferentes aspectos económicos que pueden afectar al futuro de la comunidad y del estado.

El Cercle no ha querido que la gala de su primer cuarto de siglo estuviera solo envuelta en temas estrictamente económicos y es por ello que también ha querido que los asistentes disfrutaran de un concierto clásico en el que la reconocida soprano Maia Planas ha interpretado 4 piezas acompañada Eduard Belmar (flautista) y Yuko Mizutani (pianista) y en la que se han podido escuchar obras de André Caplet, Francis Poulenc, Leo Delibes y François Borne. Además de, proyectar un video conmemorativo en el que recogía las impresiones de diferentes actores políticos y sociales que han estado involucrados con las actividades realizadas por el Cercle.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha sido la encargada de clausurar el acto. Con un discurso de reconocimiento a labor realizada por el Cercle durante estos 25 años, Armengol ha animado a la entidad a continuar con su “gran labor social” y ha hecho un llamamiento a continuar trabajando unidos “para que Baleares pueda conseguir el tan ansiado Régimen Especial de las Islas Baleares”.

Los asistentes, una vez finalizado el acto institucional, han podido disfrutar de una cena-cocktail en el mismo Castillo de Bellver y han tenido la oportunidad de disertar con los ponentes presentes y con el resto de invitados.

 

La Sonrisa Médica aconsegueix alçar-se am la 3a edició dels premis del Cercle
Términos y Condiciones nou soci col·laborador del Cercle
Menú