Índex Econòmic del Cercle

Una previsió de l’evolució de l’economia balear

Escenario actual

Expanción

Aceleran 0%
Crecen 0%

fech

Esta vista no esta disponible, por favor gire el dispositivo a modo horizontalFont: Elaboració pròpia. Cercle d’Economia de Mallorca.

* La variació del P.I.B. correspon a dades oferides anualment pel I.N.E. excepte en el cas de 2020, que encara no ha estat publicat. En el seu lloc disposem temporalment de l’estimació del Govern de les Illes Balears (-23,7%).

Actualizació novembre 2021


Es consolida la fase expansiva del cicle econòmic a les Illes Balears iniciada la primavera de 2021.

L’Índex econòmic del Cercle mostra com el mes de setembre de l’any 2021 el 83% dels indicadors disponibles creixen, xifra idèntica a la del mes immediatament anterior. Així mateix, l’acceleració de l’activitat econòmica balear continua essent pronunciada, ja que el 90% dels indicadors s’acceleren.

D’aquesta manera, des del mes de maig de 2021 l’indicador elaborat pel Cercle registra augments per damunt del 50%. Així, l’economia balear fa cinc mesos consecutius que registra increments, passant als primers mesos de l’any de no superar el 20% d’indicadors que creixien, al tres mesos d’estiu amb augments superiors del 80%. Durant els pròxims mesos s’espera que la gran majoria dels indicadors registrin creixement positiu, consolidant la fase expansiva del cicle econòmic a les Illes Balears iniciada la primavera de 2021.

La ràpida recuperació fa que la crisi econòmica es deixi enrere. El més probable és que no serà fins ben entrat l’any 2022 quan es pugui intuir la senda de creixement a mitjà termini, moment a partir del qual les comparacions respecte l’any anterior s’ajustaran al retorn gradual de la normalitat.

Amb tot, es preveu que l’activitat intensifiqui el rebot a curt termini, ajudat pel notable augment de la despesa pública. Aquest factor, que contribueix de manera directa en l’augment del deute públic i que s’erigeix com un dels principals desequilibris generats arrel de les polítiques aplicades per la pandèmia, pot jugar un paper destacat pel creixement a llarg termini.


Autors: Josep Mateu Sbert (Cuerpo superior de Estadísticos del Estado i Doctor en Economia), José Mª Vicens Colom (Economista i Director del Cercle d’Economia de Mallorca).

¿Què és l’Índex Econòmic del Cercle?

Des de fa diversos anys al Cercle d’Economia de Mallorca ve estudiant, i difonent, alguns indicadors clau de la nostra economia, de la nostra salut i del nostre benestar. En aquest sentit per monitoritzar la pandèmia de COVID publiquem a la nostra web (octubre 2020) el denominat “semàfor COVID de l’Cercle” que rep nombroses visites diàries des de les Balears, Espanya i Europa (Alemanya i UK principalment). Amb la mateixa filosofia, veracitat i transparència, posem a disposició dels ciutadans el semàfor econòmic o Índex de l’Cercle.

Aquest índex es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. En essència, per a un període qualsevol de temps -un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, estudiem el percentatge dels que experimenten un creixement (en taxa interanual) i d’aquests quals s’acceleren (també en taxa interanual) . El percentatge d’indicadors que acceleren poden avançar l’evolució de l’activitat econòmica, tal com pot observar-se en la gràfica a l’comparar les corbes amb l’evolució històrica de l’creixement de l’P.I.B. (En blau clar).

Per oferir una lectura ràpida i simplificada, el l’Índex Econòmic de l’Cercle sintetitza aquests valors en quatre possibles escenaris: Desacceleració, Recessió, Recuperació i Expansió.


L’Índex Econòmic del Cercle és una eina creada i mantinguda pel Cercle d’Economia de Mallorca gràcies al suport de Tirme.


Menú