Índex Econòmic del Cercle

Una previsió de l’evolució de l’economia balear

Escenario actual

Expanción

Aceleran 0%
Crecen 0%

fech

Esta vista no esta disponible, por favor gire el dispositivo a modo horizontalFont: Elaboració pròpia. Cercle d’Economia de Mallorca.

Actualizació maig 2022


Creixen el 84% dels indicadors disponibles

L’índex econòmic del Cercle mostra com el 84% dels indicadors disponibles creixen durant el mes de març, el que suposa un punt percentual més que al febrer. L’acceleració de l’activitat econòmica balear continua intensa, tot i que es segueix moderant lleugerament (un 84% dels indicadors s’acceleren al març front el 85% del mes de febrer).

D’acord amb les bones perspectives turístiques a les Illes Balears, recolzades en part per l’enfortiment del mercat laboral del sector, el més probable és que l’activitat econòmica balear creixi decididament al llarg de la major part de l’any. No obstant això, caldrà estar atents a l’escalada del preu de l’energia, l’escassetat de determinats productes, l’elevada inflació existent i si es consolida o no el baix creixement econòmic dels països emissors. Tots aquests factors  poden comprometre la senda expansiva a curt termini.

Més a llarg termini, cal tenir en compte el previsible augment del tipus d’interès, que elevarà el cost de l’elevat endeutament públic i que pot jugar un paper destacat alhora de dificultar el creixement a llarg termini.


Autors: Josep Mateu Sbert (Cuerpo superior de Estadísticos del Estado i Doctor en Economia), José Mª Vicens Colom (Economista i Director del Cercle d’Economia de Mallorca).

¿Què és l’Índex Econòmic del Cercle?

Des de fa diversos anys al Cercle d’Economia de Mallorca ve estudiant, i difonent, alguns indicadors clau de la nostra economia, de la nostra salut i del nostre benestar. En aquest sentit per monitoritzar la pandèmia de COVID publiquem a la nostra web (octubre 2020) el denominat “semàfor COVID del Cercle” que rep nombroses visites diàries des de les Balears, Espanya i Europa (Alemanya i UK principalment). Amb la mateixa filosofia, veracitat i transparència, posem a disposició dels ciutadans el semàfor econòmic o Índex del Cercle.

Aquest índex es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. En essència, per a un període qualsevol de temps -un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, estudiem el percentatge dels que experimenten un creixement (en taxa interanual) i d’aquests quals s’acceleren (també en taxa interanual) . El percentatge d’indicadors que acceleren poden avançar l’evolució de l’activitat econòmica, tal com pot observar-se en la gràfica a comparar les corbes amb l’evolució històrica del creixement de l’P.I.B. (En blau clar).

Per oferir una lectura ràpida i simplificada, l’Índex Econòmic del Cercle sintetitza aquests valors en quatre possibles escenaris: Desacceleració, Recessió, Recuperació i Expansió.


L’Índex Econòmic del Cercle és una eina creada i mantinguda pel Cercle d’Economia de Mallorca gràcies al suport de Tirme.


Menú