Índex Econòmic del Cercle

Una previsió de l’evolució de l’economia balear

Escenario actual

Expanción

Aceleran 0%
Crecen 0%

fech

Esta vista no esta disponible, por favor gire el dispositivo a modo horizontalFont: Elaboració pròpia. Cercle d’Economia de Mallorca.

Actualització maig 2023


L’economia Balear segueix en fase de desacceleració, el 35% d’indicadors s’acceleren.

L’Índex econòmic del Cercle registra que el 77% dels indicadors disponibles creixen en termes interanuals durant el mes de març, un punt percentual menys que el mes anterior. L’economia segueix en fase de desacceleració, amb un 35% d’indicadors que s’acceleren.

Així les coses, l’economia balear es veu afavorida per un entorn més favorable del que es preveu, encara que incerteses com l’evolució dels preus, les tensions geopolítiques o l’evolució de l’economia d’Alemanya, poden encaminar el creixement cap a una tendència més o menys moderada.

La confiança dels inversors alemanys, per exemple, empitjora per tercer mes consecutiu i marca mínims anuals, segons Centre de Recerques Econòmiques Europees de Leibniz (ZEW), la qual cosa podria provocar una recessió lleu en el principal emissor de turisme cap a les illes.


Elaborat per la Comissió d’Economia (2006-2023), coordinada per José Mª Vicens Colom (Director del Cercle d’Economia de Mallorca).

¿Què és l’Índex Econòmic del Cercle?

Des de fa diversos anys al Cercle d’Economia de Mallorca ve estudiant, i difonent, alguns indicadors clau de la nostra economia, de la nostra salut i del nostre benestar. En aquest sentit per monitoritzar la pandèmia de COVID varem publicar a la nostra web (octubre 2020 – abril 2022) el denominat “semàfor COVID del Cercle” que va rebre nombroses visites diàries des de les Balears, Espanya i Europa (Alemanya i UK principalment). Amb la mateixa filosofia, veracitat i transparència, posem a disposició dels ciutadans el semàfor econòmic o Índex del Cercle.

Aquest índex es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. En essència, per a un període qualsevol de temps -un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, estudiem el percentatge dels que experimenten un creixement (en taxa interanual) i d’aquests quals s’acceleren (també en taxa interanual) . El percentatge d’indicadors que acceleren poden avançar l’evolució de l’activitat econòmica, tal com pot observar-se en la gràfica a comparar les corbes amb l’evolució històrica del creixement de l’P.I.B. (En blau clar).

Quatre possibles escenaris

Per oferir una lectura ràpida i simplificada, l’Índex Econòmic del Cercle sintetitza aquests valors en quatre possibles escenaris: Desacceleració, Recessió, Recuperació i Expansió.


L’Índex Econòmic del Cercle és una eina creada i mantinguda pel Cercle d’Economia de Mallorca gràcies al suport de Tirme.