Índex Econòmic del Cercle

Una previsió de l’evolució de l’economia balear

Escenario actual

Expanción

Aceleran 0%
Crecen 0%

fech

Esta vista no esta disponible, por favor gire el dispositivo a modo horizontalFont: Elaboració pròpia. Cercle d’Economia de Mallorca.

Actualització abril 2024


L’economia Balear manté el seu dinamisme.

L’Índex econòmic del Cercle -que analitza mensualment 42 indicadors – registra que el 76% dels indicadors disponibles creixen en termes interanuals durant el mes de febrer. La desacceleració és cada vegada menys intensa, amb un 38% d’indicadors que s’acceleren, mantenint-se en els nivells prepandèmia.

En un context econòmic i geopolític advers, que afecta negativament moltes economies, els indicadors d’activitat de l’economia balear no donen símptomes de flaquesa i el mercat laboral tampoc, més aviat el contrari. Segons l’últim informe de BBVA Research el creixement del PIB de Balears podria haver augmentat un 3,0% en 2023 (0,5 pp més que en el conjunt d’Espanya) i s’espera que augmenti un 2,5% en 2024.

No obstant això ens enfrontem a nombrosos reptes: tensions geopolítiques, afebliment de l’economia alemanya (principal emissor de turisme a les illes), escassetat de mà d’obra, problemes d’accés a l’habitatge, estancament de la productivitat… que podrien conduir a un creixement més moderat i a una desacceleració progressiva cap a 2025.


Elaborat per la Comissió d’Economia (2006-2023), coordinada per José Mª Vicens Colom (Director del Cercle d’Economia de Mallorca).

¿Què és l’Índex Econòmic del Cercle?

Des de fa diversos anys al Cercle d’Economia de Mallorca ve estudiant, i difonent, alguns indicadors clau de la nostra economia, de la nostra salut i del nostre benestar. En aquest sentit per monitoritzar la pandèmia de COVID varem publicar a la nostra web (octubre 2020 – abril 2022) el denominat “semàfor COVID del Cercle” que va rebre nombroses visites diàries des de les Balears, Espanya i Europa (Alemanya i UK principalment). Amb la mateixa filosofia, veracitat i transparència, posem a disposició dels ciutadans el semàfor econòmic o Índex del Cercle.

Aquest índex es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. En essència, per a un període qualsevol de temps -un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, estudiem el percentatge dels que experimenten un creixement (en taxa interanual) i d’aquests quals s’acceleren (també en taxa interanual) . El percentatge d’indicadors que acceleren poden avançar l’evolució de l’activitat econòmica, tal com pot observar-se en la gràfica a comparar les corbes amb l’evolució històrica del creixement de l’P.I.B. (En blau clar).

Quatre possibles escenaris

Per oferir una lectura ràpida i simplificada, l’Índex Econòmic del Cercle sintetitza aquests valors en quatre possibles escenaris: Desacceleració, Recessió, Recuperació i Expansió.


L’Índex Econòmic del Cercle és una eina creada i mantinguda pel Cercle d’Economia de Mallorca gràcies al suport de Tirme.