Índex Econòmic del Cercle

Una previsió de l’evolució de l’economia balear

Escenario actual

Expanción

Aceleran 0%
Crecen 0%

fech

Esta vista no esta disponible, por favor gire el dispositivo a modo horizontalFont: Elaboració pròpia. Cercle d’Economia de Mallorca.

Actualització gener 2023


L’economia de les Illes Balears augmenta a un ritme alt però cada vegada menys intens.

Segons L’Índex econòmic del Cercle, l’economia de les Illes Balears durant el mes de novembre ha seguit experimentant un creixement intens (el 81% dels indicadors augmenten), però inferior al mes anterior (a l’octubre augmentaven el 83% dels indicadors).

Les Illes Balears continuen en fase de desacceleració, ja que més de la meitat dels indicadors analitzats perden impuls respecte al mateix mes que l’any anterior. En concret, un 34% d’indicadors s’acceleren, front el 39% del mes anterior. 

A les Illes s’observa un ritme d’augment més elevat que a Espanya, però la tendència cap un creixement cada vegada més moderat és similar en termes interanuals. Així, la desacceleració ha estat un fet a partir del tercer trimestre de l’any també pel conjunt de l’estat (7,6% d’augment al segon trimestre, 4,4% al tercer trimestre i pel quart trimestre s’estima un creixement de com a molt el 2,5%).

Pel que fa als mesos vinents, l’escenari més probable per a les Illes Balears és que continuï la tendència desaccelerada, en termes interanuals. La capacitat de consum es veu llastrada per la inflació i l’augment dels costos de finançament i incideix directament en l’evolució de l’activitat econòmica al curt termini.


Autors: Josep Mateu Sbert (Cos Superior d’Estadístics de l’Estat i Doctor en Economia), José Mª Vicens Colom (Economista i Director del Cercle d’Economia de Mallorca).

¿Què és l’Índex Econòmic del Cercle?

Des de fa diversos anys al Cercle d’Economia de Mallorca ve estudiant, i difonent, alguns indicadors clau de la nostra economia, de la nostra salut i del nostre benestar. En aquest sentit per monitoritzar la pandèmia de COVID varem publicar a la nostra web (octubre 2020 – abril 2022) el denominat “semàfor COVID del Cercle” que va rebre nombroses visites diàries des de les Balears, Espanya i Europa (Alemanya i UK principalment). Amb la mateixa filosofia, veracitat i transparència, posem a disposició dels ciutadans el semàfor econòmic o Índex del Cercle.

Aquest índex es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. En essència, per a un període qualsevol de temps -un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, estudiem el percentatge dels que experimenten un creixement (en taxa interanual) i d’aquests quals s’acceleren (també en taxa interanual) . El percentatge d’indicadors que acceleren poden avançar l’evolució de l’activitat econòmica, tal com pot observar-se en la gràfica a comparar les corbes amb l’evolució històrica del creixement de l’P.I.B. (En blau clar).

Quatre possibles escenaris

Per oferir una lectura ràpida i simplificada, l’Índex Econòmic del Cercle sintetitza aquests valors en quatre possibles escenaris: Desacceleració, Recessió, Recuperació i Expansió.


L’Índex Econòmic del Cercle és una eina creada i mantinguda pel Cercle d’Economia de Mallorca gràcies al suport de Tirme.