Índex Econòmic del Cercle

Una previsió de l’evolució de l’economia balear

Escenario actual

Expanción

Aceleran 0%
Crecen 0%

fech

Esta vista no esta disponible, por favor gire el dispositivo a modo horizontalFont: Elaboració pròpia. Cercle d’Economia de Mallorca.

Actualització novembre 2023


El percentatge d’indicadors que creixen augmenta i la desacceleració es fa menys intensa.

L’Índex econòmic del Cercle -que analitza mensualment 42 indicadors – registra que el 72% dels indicadors disponibles creixen en termes interanuals durant el mes de setembre. Es manté la situació anunciada de desacceleració, però es fa menys intensa, amb un 26% d’indicadors que s’acceleren enfront del 25% del mes anterior. Fa un any –setembre 2022- el 83% dels indicadors analitzats pel Cercle creixien i un 44% d’ells s’acceleraven.

L’economia de Balears en 2022 va aconseguir nivells pròxims a l’activitat registrada en 2019, amb un creixement en termes reals del 14,9%, major al 10,9% de 2021, segons la ‘Memòria del Consell Econòmic i Social 2022’ que es va presentar ahir.

Balears liderarà el creixement econòmic a Espanya en 2023 segons les últimes dades publicades per BBVA Research però afronta l’últim trimestre en un context global ple d’incerteses que dificulten el creixement a ritmes alts i poden encaminar l’evolució l’economia balear cap a una tendència més moderada en 2024. L’evolució dels preus, les tensions geopolítiques, l’erosió del poder adquisitiu de les llars, el problema de l’habitatge, la situació política actual, la falta de mà d’obra o l’evolució de les economies del nostre entorn, tard o d’hora, acabaran afectant l’activitat en termes de retrocés de consum .


Elaborat per la Comissió d’Economia (2006-2023), coordinada per José Mª Vicens Colom (Director del Cercle d’Economia de Mallorca).

¿Què és l’Índex Econòmic del Cercle?

Des de fa diversos anys al Cercle d’Economia de Mallorca ve estudiant, i difonent, alguns indicadors clau de la nostra economia, de la nostra salut i del nostre benestar. En aquest sentit per monitoritzar la pandèmia de COVID varem publicar a la nostra web (octubre 2020 – abril 2022) el denominat “semàfor COVID del Cercle” que va rebre nombroses visites diàries des de les Balears, Espanya i Europa (Alemanya i UK principalment). Amb la mateixa filosofia, veracitat i transparència, posem a disposició dels ciutadans el semàfor econòmic o Índex del Cercle.

Aquest índex es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. En essència, per a un període qualsevol de temps -un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, estudiem el percentatge dels que experimenten un creixement (en taxa interanual) i d’aquests quals s’acceleren (també en taxa interanual) . El percentatge d’indicadors que acceleren poden avançar l’evolució de l’activitat econòmica, tal com pot observar-se en la gràfica a comparar les corbes amb l’evolució històrica del creixement de l’P.I.B. (En blau clar).

Quatre possibles escenaris

Per oferir una lectura ràpida i simplificada, l’Índex Econòmic del Cercle sintetitza aquests valors en quatre possibles escenaris: Desacceleració, Recessió, Recuperació i Expansió.


L’Índex Econòmic del Cercle és una eina creada i mantinguda pel Cercle d’Economia de Mallorca gràcies al suport de Tirme.