Índex Econòmic del Cercle

Una previsió de l’evolució de l’economia balear

Escenario actual

Expanción

Aceleran 0%
Crecen 0%

fech

Esta vista no esta disponible, por favor gire el dispositivo a modo horizontalFont: Elaboració pròpia. Cercle d’Economia de Mallorca.

Actualització setembre 2022


L’economia de les Illes entra en fase de desacceleració

Segons l’Índex econòmic del Cercle, l’economia de les Illes Balears a partir del mes de juliol ha entrat en fase de desacceleració. Així, més de la meitat dels indicadors analitzats perden impuls respecte al mateix mes que l’any anterior, essent un 48% dels indicadors els que s’han accelerat.

D’aquesta manera, es deixa enrere la fase expansiva, iniciada la primavera de l’any 2021 i, previsiblement, al llarg dels pròxims mesos la tendència serà que el creixement econòmic vagi perdent intensitat. Durant el mes de juliol, l’augment és notable (el 84% dels indicadors disponibles creixen), però lleugerament inferior al mes anterior (al juny augmentaven el 85% dels indicadors).

Analitzant l’evolució temporal dels indicadors disponibles, l’escenari més probable per a les Illes Balears és que la tendència desaccelerada continuï al llarg del segon semestre de l’any 2022 i fins com a mínim la major part de l’any 2023. Es preveu que la desacceleració sigui més intensa a partir del quart trimestre de 2022.

L’evolució econòmica dependrà en part de la inflació, que provoca una minva en la capacitat adquisitiva dels ciutadans i, alhora, un augment dels costos empresarials. A més, l’augment del tipus d’interès induït pel continuat augment dels preus, pot suposar un increment significatiu dels costos d’endeutar-se, tant pel que fa al sector privat com pel que fa al sector públic. En aquest sentit, l’endeutament públic es troba en nivells ja de per si molt elevats.


Autors: Josep Mateu Sbert (Cos Superior d’Estadístics de l’Estat i Doctor en Economia), José Mª Vicens Colom (Economista i Director del Cercle d’Economia de Mallorca).

¿Què és l’Índex Econòmic del Cercle?

Des de fa diversos anys al Cercle d’Economia de Mallorca ve estudiant, i difonent, alguns indicadors clau de la nostra economia, de la nostra salut i del nostre benestar. En aquest sentit per monitoritzar la pandèmia de COVID publiquem a la nostra web (octubre 2020) el denominat “semàfor COVID del Cercle” que rep nombroses visites diàries des de les Balears, Espanya i Europa (Alemanya i UK principalment). Amb la mateixa filosofia, veracitat i transparència, posem a disposició dels ciutadans el semàfor econòmic o Índex del Cercle.

Aquest índex es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. En essència, per a un període qualsevol de temps -un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, estudiem el percentatge dels que experimenten un creixement (en taxa interanual) i d’aquests quals s’acceleren (també en taxa interanual) . El percentatge d’indicadors que acceleren poden avançar l’evolució de l’activitat econòmica, tal com pot observar-se en la gràfica a comparar les corbes amb l’evolució històrica del creixement de l’P.I.B. (En blau clar).

Per oferir una lectura ràpida i simplificada, l’Índex Econòmic del Cercle sintetitza aquests valors en quatre possibles escenaris: Desacceleració, Recessió, Recuperació i Expansió.


L’Índex Econòmic del Cercle és una eina creada i mantinguda pel Cercle d’Economia de Mallorca gràcies al suport de Tirme.