“No pretenem dir als nostres polítics com han de governar, però sí com ens agradaria que ens governessin”

José Mª Vicens
President del Cercle d’Economia de Mallorca

El Cercle és un ens local de pensament i debat, un espai on s’escolten les opinions dels socis i les sòcies, i es consensua una veu que es fa arribar a la societat.

Independents, plurals, actuals, conscients, crítics, exigents i generosos: aquests són els adjectius que millor descriuen el Cercle i els seus membres.

Al Cercle hi trobaràs socis i sòcies de diferents edats; persones implicades, crítiques i exigents, amb idees pròpies i respectuoses amb les posicions dels altres; disposades a implicar-se i a treballar en un projecte comú, amb una visió de com els agradaria ser governades. Persones positives, valentes, emprenedores… i sobretot, generoses amb la societat.

Amb el Cercle, el principal benefici serà la teva pròpia aportació a la societat a la qual pertanys. Podràs reflexionar amb altres membres que tenen les teves mateixes inquietuds i les seves pròpies idees; disposaràs d’un mitjà per traslladar-les a aquells que han de decidir; tindràs la possibilitat de fer valer el teu criteri entre els qui l’han de tenir en compte; coneixeràs la realitat escoltant els seus protagonistes i trobaràs l’oportunitat de dialogar-hi.

Si tot això t’atreu, hauries de ser al Cercle.

Junta Directiva
Cercle d’Economia de Mallorca

 

President
José María Vicens Gómez

Vicepresidenta
Elena Medina Miquel

Vicepresident
Luis Quetglas Alonso

Vicepresident
Bartomeu LLinás Ferrà

Teesorer i relacions institucionals
Bartomeu Cantallops Pons

Secretari
Javier Blas

Vocals
José María Bauzá de Mirabó Darder
Bernat Bonnin Pons-Estel
Isabel Del Pino Schmid
Alejandro Forcades Pons
José Forteza-Rey Borralleras
Guillermo García Moliz
Federico Gili Juan
Joe Holles
Antoni Horrach Moyá
Pere Nicolau Bover
Bartolomé Olivares Baena
Isabel Pellicer Esteve
Luis Francisco Piña Sáiz
Jaume Ribas Carbona
Carlos Rullán Vaquer
Carmen Valdueza Capó
Virginia María Verger Casasnovas
Vicente Rotger Rebassa
Uta Werner

El Cercle. Comissions

Al Cercle comptam amb la implicació dels membres de cada comissió, que aporten el seu temps i els seus coneixements

Els grups de treball o comissions formen l'estructura descentralitzada de l'entitat i es configuren en grups reduïts de socis...

...que es reuneixen periòdicament per elaborar informes, estudis i anàlisis, o per dur a terme projectes d'una matèria concreta o sobre la visió d'un sector.

A fi d’atendre aquells temes que impulsen o que simplement possibiliten el desenvolupament de la nostra societat, s’han constituït fins a set grups de treball que esdevenen la part més activa del Cercle.

A les comissions aprofundim en aquelles qüestions que, de cada tema, consideram més rellevants. Després de la investigació, l’anàlisi i el desenvolupament, arribam a les conclusions que, una vegada recopilades, posam a disposició dels nostres socis i dels qui ens han d’escoltar.

A través de les comissions i dels socis que s’hi involucren aprofundim en aquells assumptes que consideram crucials per al nostre progrés i benestar. Són els diferents equips d’experts que promouen, dirigeixen i executen els estudis que periòdicament atenem al Cercle.

Les comissions han duit a terme algunes iniciatives, com les innovation talks o els innovation labs, amb què els socis del Cercle tenim accés a xerrades interessants de la mà d’experts o podem participar en projectes d’interès social.

La feina de les comissions del Cercle posa el focus en cada una de les necessitats que la nostra societat demana atendre.

Amb la nostra tasca i el nostre enfocament movem la consciència, aportam coneixements i traslladam propostes.