Reuniones de debate sobre la situación económica e institucional de España
Trobades Economia i Societat

“Les Trobades Economia i Societat són reunions de debat sobre la situació econòmica i institucional d’Espanya, amb l’objectiu de contribuir a l’enfortiment del sistema democràtic, modernització de les institucions i millora de la competitivitat”

Asociación Valenciana de Empresarios

Cercle d’Economia de Barcelona

Cercle d’Economia de Mallorca

Círculo de Empresarios de Madrid

Círculo de Empresarios de Galicia

Círculo de Empresarios Vascos

Institución Futuro Navarra

Observatorio Económico de Andalucía

Totes aquestes entitats, que agrupen un considerable nombre d’empresaris, acadèmics, directius i, en general, a persones i entitats vinculades directament amb l’activitat econòmica i social, celebren periòdicament reunions de debat sobre la situació econòmica i institucional d’Espanya, amb l’ànim de contribuir al seu desenvolupament i progrés.

Amb aquest objectiu, a més d’intercanviar opinions, criteris i, si és el cas, formular propostes, cadascuna d’aquestes reunions se centra al voltant d’una qüestió d’especial rellevància, sobre la qual s’emet una Opinió compartida per les vuit entitats.

Amb aquesta iniciativa es pretén, a més, consolidar i evidenciar la cada vegada més necessària vertebració entre les institucions de la societat civil. Una vertebració que intenta contribuir a la riquesa de la vida institucional espanyola, a vegades massa dependent d’un poder polític amb tendència a ocupar parcel·les que, en la nostra opinió, no sempre li són pròpies.

 

Trobades Economia i Societat celebrades

VIII Encuentro Economía y Sociedad
Madrid, 23 de febrero de 2016
“Por un gobierno estable. El turno de la política”

VII Encuentro Economía y Sociedad
Sevilla, 1 de diciembre de 2014
“Las reformas institucionales son inaplazables”

VI Encuentro Economía y Sociedad
Palma de Mallorca, 10 febrero 2014
“Los ciudadanos valoran positivamente y confían en los empresarios”

V Encuentro Economía y Sociedad
Valencia, 19 octubre 2010
“Pacto de Estado, competitividad y empleo”

IV Encuentro Economía y Sociedad
Bilbao, 29 de junio de 2009
“Una reflexión sobre relaciones económicas, poder político y conciencia social”

III Encuentro Economía y Sociedad
Barcelona, 19 de junio de 2008
“Un mayor compromiso ciudadano con una democracia reforzada”

II Encuentro Economía y Sociedad
Madrid, 18 de Junio de 2007
“El fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil en España: Una necesidad improrrogable”

I Encuentro Economía y Sociedad
Vigo, 11 de Mayo de 2006
“Estado, Política y Sociedad Civil”