“Pensant en Circular”

Táctiques innovadores per a petites i mitjanes empreses turístiques o d’hosteleria.

Economia circular per a pimes

El concepte d’economia circular es defineix com “un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar els materials i productes existents durant el màxim de temps possible”. Però, igual que la paraula sostenibilitat, l’economia circular significa coses diferents per a cada persona. L’adaptació dels models de negoci circular, les iniciatives i operacions circulars suposen un gran repte per a les petites empreses.

Al Cercle veiem la necessitat de fomentar col·laboracions i inspirar les PIMES perquè l’economia circular tingui un veritable sentit.

Trobades “Pensant en Circular”

La idea d’aquestes trobades itinerants és presentar una sèrie d’iniciatives in situ, com ara hotels o empreses, que ja han adaptat amb èxit solucions amb enfocament circular. L’objectiu és compartir bones pràctiques i experiències, així com els obstacles al camí de la implementació. Està previst presentar diferents iniciatives des de tecnologies d’energia renovables, col·laboracions publicoprivades/privades-ONG, iniciatives al voltant de la cadena de subministrament local, estratègies de RRHH i altres, que:

– Utilitzen els fluxos de residus com a font de recursos secundaris i recuperen els residus per a la seva reutilització i reciclatge – bucle tancat o bucle obert.

– Treballen al llarg de la cadena de subministrament, internament a les organitzacions i amb el sector públic i les comunitats per augmentar la transparència i crear valor conjunt.

– Mostren els recursos que estan en ús i com es mantenen, reparen i milloren per maximitzar-ne la vida útil i donar-los una segona vida a través d’estratègies de recuperació quan sigui necessari.

Perquè tingui sentit pragmàtic per a les PIMES, les iniciatives que es presentaran hauran de tenir en compte la factibilitat, l’eficàcia, la rendibilitat i la utilitat en l’entorn d’una empresa petita.

Events