Reforçam els vincles amb la Universitat de les Illes Balears amb un conveni de col·laboració

La Universitat de les Illes Balears i el Cercle hem signat un conveni per afavorir la posada en marxa d’activitats que completin la formació dels estudiants i que, tant el personal docent i/o investigador, com els estudiants puguin fer estudis aplicats sobre temes d’economia, finançament, REIB, gestió empresarial i dret.

Ambdues institucions, constituirem una comissió mixta que es reunirà com a mínim dues vegades a l’any amb l’objectiu de presentar propostes de col·laboració per fomentar la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic, i de suport a programes d’innovació.

El conveni inclou la possibilitat d’articular, segons les possibilitats del Cercle i dels seus associats, la realització de pràctiques per part dels estudiants de la UIB en empreses i despatxos professionals. A més, el Cercle posarà a l’abast de la Universitat empresaris i professionals perquè, mitjançant la seva participació en seminaris, xerrades, classes o conferències, puguin aportar la seva experiència i punt de vista per incrementar la formació del alumnat. El conveni està orientat principalment als estudiants dels graus d’Economia, d’Administració d’Empreses, de Turisme, de Dret i de Relacions Laborals, així com dels màsters universitaris que s’hi relacionen.

A través del conveni, les dues institucions col·laborarem en actuacions per fomentar l’emprenedoria, la innovació i la sostenibilitat (Premis Cercle) i, per altra part, canalitzar les propostes del Cercle per als treballs de fi de grau i de màster, en el marc dels premis de transferència de coneixement per a TFG i TFM, que actualment organitza la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), i també dels premis del Consell Social de la UIB, el Vicerectorat d’Innovació i Transferència i el Vicerectorat d’Estudiants.

A més, mitjançant aquest conveni, el Cercle donarà el seu punt de vista a la UIB amb relació a les línies mestres que, segons el seu parer, haurien de contenir els plans d’estudis dels graus esmentats, amb la finalitat d’ajustar-los a les necessitats de la realitat econòmica i social.

Finalment, s’oferirà als estudiants de darrer curs de grau, postgrau i als professors la possibilitat d’assistir als actes del Cercle que considerin que podrien ser del seu interès, així com que els alumnes puguin integrar-se al Cercle com a socis amb condicions especials.

El Rector de la UIB, el doctor Jaume Carot, i el president del Cercle d’Economia de Mallorca, Josep M. Vicens, han estat els encarregats de signar el conveni.

Antón Costas presenta al Cercle els “Laberints de Prosperitat” per a fer front el futur
La catedràtica de Física a Oxford, Sonia Contera, detalla la revolució de la nanotecnologia