Propostes dels Cercles de Mallorca i Menorca sobre actuacions urgents

El Cercle d’Economia de Mallorca i el Cercle d’Economia de Menorca han presentat avui horabaixa un decàleg de propostes d’actuacions urgents davant un escenari post COVID-19. Els presidents Josep Maria Vicens, de l’entitat mallorquina; i Francesc Tutzò, de l’entitat menorquina han estat els encarregats de fer aquesta presentació.

Davant l’alarma sanitària, econòmica, laboral i social, amb unes conseqüències inimaginables en tots els sectors de les illes, els Cercles d’Economia de Menorca i de Mallorca considerem que és crític i indispensable realitzar un esforç conjunt que inclogui al Govern de les Illes Balears, als Consells Insulars, als municipis, a tots els partits polítics, a la societat civil, als agents socials i altres entitats. En aquest sentit s’ha impulsat la constitució d’una plataforma de diàleg oberta a la participació de totes les entitats i associacions de les illes. Pensem que cal prendre mesures urgents i també reflexionar sobre la fragilitat i vulnerabilitat que ha demostrat l’economia del nostre arxipèlag.

Els Cercles d’Economia de Mallorca i de Menorca presentem un decàleg de mesures urgents i immediates:

  • Unes illes segures. Fer tots els esforços per aconseguir que les Illes Balears siguin una regió sanitària cent per cent segura per als residents i per als que ens visiten. Hem d’assegurar que el nostre sistema sanitari -assistencial i de salut pública- tingui la màxima capacitat de detecció i control; cal reforçar l’Atenció Primària, amb disponibilitat de tests PCR per a les persones que presentin símptomes de contagi del COVID-19, i un control sanitari exhaustiu als grups més sensibles al virus (professionals sanitaris, residències de gent gran, centres de dia i atenció domiciliària, contactes…).
  • Protegir a les persones més vulnerables (Renda bàsica). És necessari Implantar urgentment la renda mínima temporal per als més necessitats. Subsidi amb venciment prorrogable, justificant les condicions que donin dret a mantenir-la.
  • Protegir a les empreses (Liquiditat). La liquiditat ha d’arribar a les empreses de manera ràpida i en quantitat suficient abans que augmentin les insolvències. Convindria que les administracions paguessin a 30 dies.
  • Protegir als treballadors (ERTOS). Atesa la dependència del turisme de les nostres Illes, s’ha d’allargar el termini tot el temps que sigui necessari.
  • Protegir als autònoms i PIMES (Crèdits ICO). Implantar una tramitació molt abreujada, que garanteixi la disponibilitat del diner de manera ràpida, i que inclogui una resolució immediata si l’import sol·licitat no és superior a 200.000,00 €. Establir pel préstec un període de 5 anys, amb 1 any de carència, i un interès fix de 1,5%. Fer-los extensius a totes les empreses dites essencials en l’estat d’alarma i que han mantingut la seva activitat i els llocs de feina.
  • Recuperar la Connectivitat de l’arxipèlag. Definir i establir normes de funcionament i controls sanitaris per a l’operativitat de ports i aeroports. Permetre i facilitar la mobilitat de les persones entre “zones o regions segures” de l’estat espanyol i de diferents països europeus. Des de les institucions promocionar a Balears com a territori segur. Dissenyar un programa de subvencions o tarifes especials pel transport aeri i marítim, tant per Espanya com pels corredors segurs amb l’estranger, per a garantir una connectivitat real, no limitada per possibles preus abusius.
  • Una administració molt àgil, eficient i flexible (Obres i Serveis). La construcció és un sector estratègic per l’economia de les nostres illes. Per tant s’ha d’iniciar, quan més aviat millor, l’execució dels projectes d’obra pública que les distintes Administracions (estatal, autonòmica, insular i local) tenen aturats i pendents, inclosos els Plans d’Obres i Serveis. Agilitar tota classe de llicències i tràmits administratius. Prioritzar la contractació de treballadors i empreses residents a Balears. 
  • Reactivar la nostra economia i atreure capital:

o Ajudar al sector primari. Potenciar mercats locals i prioritzar l’exposició i venda del producte Balear i KM0 a les grans superfícies. Potenciar la marca producte balear i impulsar una plataforma comuna de venda i d’exportació.

o Ajudar al sector secundari. Potenciar el sector industrial amb l’aplicació del REB, perquè Balears pugui competir amb igualtat de condicions amb els territoris peninsulars. Crear un paquet de mesures fiscals per a les indústries i els autònoms del sector, condonant aquest exercici l’IAE i l’IBI. Potenciar les marques pròpies (made in Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera).

o Ajudar al sector terciari. El comerç, el transport, la restauració i l’hoteleria són el motor fonamental del nostre sistema econòmic. És necessari per evitar la seva paràlisi condonar temporalment la càrrega tributària. Potenciar una gran campanya de màrqueting d’illes segures des dels Consells insulars, per reactivar aquests sectors i facilitar l’arribada del turisme residencial i del nacional, en una primera fase.

Creació de la figura d’un responsable d’inversions estratègiques, alt comissionat o equivalent, depenent de la Presidència del Govern Balear, per coordinar de manera resolutiva amb l’administració i amb els polítics d’altres institucions balears que s’agilitin tots els tràmits i permisos per a la seva realització, avaluant la progressió i els resultats.

És imprescindible una administració més lleugera, eficaç, eficient i resolutiva (digitalitzada).

  • Potenciar el Consum. Dissenyar mesures per incentivar el consum privat i públic per tal d’evitar la deflació. Posar en marxa mesures efectives de protecció del comerç local.
  • Enfortir les telecomunicacions. Assegurar el manteniment i la millora de les xarxes de telecomunicacions, garantint l’accés de qualitat d’internet a tot el territori de les Illes per afavorir el teletreball i l’economia digital.

El present ens ha portat la crisi més important de la nostra història recent amb un impacte sanitari, laboral, econòmic i social aclaparador. Els esforços per a sortir d’ella amb èxit han de ser superiors a les amenaces i són d’una complexitat enorme. A més de les accions d’urgència és fonamental també i des d’ara treballar en un full de ruta que ens guiï en el viatge cap a un nou model econòmic i a la recuperació total del benestar.

Entitats cíviques i socials analitzen les principals problemàtiques dels sectors de turisme, restauració i d’agricultura i ramaderia
José Manuel García-Margallo preveu una recessió de dos o tres anys