Noticias Actualidad Index

La majoria dels indicadors disponibles continuen creixent pendents de les conseqüències de la COVID

L’economia balear va tancar l’any amb notables augments, passant de no superar el 20% d’indicadors que creixien els primers mesos de l’any a sobrepassar sostingudament el 80% a partir de juliol i arribar al 85% al desembre.

L’activitat econòmica a les Illes Balears ha rebotat amb força i no serà fins a mitjan del 2022  que  pugui intuir-se un creixement a mig termini.

Així, es preveu que l’activitat continuï vigorosa en el curt termini, ajudada pel notable augment de la despesa pública. Tanmateix, això genera un augment del deute públic que pot arribar a conformar desequilibris relacionats amb les polítiques aplicades durant la pandèmia i dificultar el creixement a llarg termini.

Una alta incidència de la COVID, i la possibilitat d’una inflació més persistent a la prevista, podrien provocar una desacceleració del creixement econòmic.

Més informació sobre l’Índex Econòmic del Cercle

Monlex Advocats es converteix en soci col·laborador del Cercle
Antón Costas presenta al Cercle els “Laberints de Prosperitat” per a fer front el futur