La ciència, la tecnologia i la innovació, eixos d’una estratègia de futur

La Ciència, la tecnologia i la innovació (CTI) haurian de ser la columna transversal del desenvolupament econòmic, social i mediambiental del futur dels Illes Balears, tal com succeeix als països més pròspers del nostre entorn.

Conscients d’aquesta evidència el Cercle d’Economia de Mallorca igual que ha fet amb altres temes rellevants (finançament autonòmic, règim fiscal, estratègia COVID, els fons europeus, …) ha desenvolupat un grup de treball i reflexió per tal d’analitzar el nostre actual escenari, sensibilitzar a la societat sobre la importància del desenvolupament de la CTI i proposar algunes consideracions que ajudin a abordar una Estratègia Balear de CTI.

Durant la passada campanya electoral els membres d’aquest grup s’han entrevistat amb totes les formacions polítiques, compartint les inquietuds de la societat civil respecte a les seves possibilitats i riscos, i constatant un ampli consens respecte a la necessitat per part del futur govern de la Comunitat de desenvolupar un Pla Estratègic a llarg termini que a través d’un Pacte Social articuli les mesures oportunes quant a lideratge, governança, participació, finançament i el control ètic del seu ús amb la finalitat de garantir que les illes estiguin alineades amb les regions més avançades. Fruit d’aquest treball i després d’una anàlisi rigorosa i mesurada, el Cercle ha elaborat un document resumint, no exhaustivament, aquells aspectes que considerem estratègics i imprescindibles per a garantir un desenvolupament adequat, oportú i eficient de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i l’Emprenedoria en la nostra Comunitat, que ens iguali a les Regions més avançades del nostre entorn.

Document “La ciència, la tecnologia i la innovació, eixos d‟una estratègia de futur”

Llançam una nova edició dels Premis Cercle
Sentim la mort inesperada de Nuccio Ordine