Comissió de Ciència, Tecnologia i Innovació

La comissió de CTI del Cercle neix amb l’objectiu d’analitzar l’ecosistema de Ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears i l’impacte de les polítiques CTI en el desenvolupament econòmic, social i mediambiental.

A més s’organitzen jornades de reflexió, debat i consens, al voltant de temes estratègics, per a implicar la societat civil.

“El desenvolupament econòmic, social i mediambiental de Balears passa ineludiblement per unes sòlides polítiques de CTI”

Esdeveniments de la Comissió de Ciència, Tecnologia i Innovació

Membres d’aquesta Comissió

La Comissió de Ciència, Tecnologia i Innovació del Cercle d’Economia de Mallorca està composta pels següents socis:

José Juan Novas (Coordinador)
Teresa Riera
Bernat Bonnin
Iñaki Miranda
Judit Vega
Juan José Garau
Antonio Carmona
Jorge Morell
Alfonso Ballesteros
Antonio Garí
Martín Ribas
José Vicens