Comissió de Ciència, Tecnologia i Innovació

La comissió de CTI del Cercle neix amb l’objectiu d’analitzar l’ecosistema de Ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears i l’impacte de les polítiques CTI en el desenvolupament econòmic, social i mediambiental.

A més s’organitzen jornades de reflexió, debat i consens, al voltant de temes estratègics, per a implicar la societat civil.

“El desenvolupament econòmic, social i mediambiental de Balears passa ineludiblement per unes sòlides polítiques de CTI”

II Encuentro
Ecosistema Balear de IA

Així va ser l’esdeveniment que aplega els experts en intel·ligència artificial del nostre entorn i el talent balear d’innovació..

Esdeveniments de la Comissió de Ciència, Tecnologia i Innovació

Membres d’aquesta Comissió

La Comissió de Ciència, Tecnologia i Innovació del Cercle d’Economia de Mallorca està composta pels següents socis:

José Juan Novas (Coordinador)
Teresa Riera
Bernat Bonnin
Iñaki Miranda
Judit Vega
Juan José Garau
Antonio Carmona
Jorge Morell
Alfonso Ballesteros
Antonio Garí
Martín Ribas
Fernando Truyols
Llorenç Huguet
José Vicens