Josep Maria Vicens ingressa en la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

El president del Cercle d’Economia de Mallorca, Josep Maria Vicens, ha ingressat com a acadèmic numerari en la Reial Acadèmia de la Medicina de les Illes Balears (RAMIB).
Com demana el protocol de l’acte, el Dr. Josep Maria Vicens va entrar en la seu de la RAMIB acompanyat pels acadèmics més antic i més modern, i va passar a llegir el seu discurs titulat “Assistència de qualitat i qualitat de l’assistència”.

Posteriorment, el president de l’entitat, Macià Tomàs, va exposar la contestació al discurs i el sotsecretari, Sebastià Crespí, va llegir l’acta en què es va aprovar el nomenament de Vicens com a nou acadèmic.

El Dr. Vicens, nascut a Sóller al 1958, és doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Medicina Interna, expert en Direcció i Gestió sanitària i en Planificació Estratègica, amb dilatada experiència professional, des de l’any 2018 és President del Cercle d’Economia de Mallorca on és responsable, des del 2010, de la Comissió de Salut i Benestar.

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, corporació científica més antiga de la Comunitat Autònoma, és una institució científica de dret públic, continuadora de les successives Acadèmia Mèdica Pràctica de Mallorca, creada en 1788, i de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma, fundada en 1831 sota els auspicis del rei Ferran VII.

Juan Torres revela en el Cercle les grans mentides de l’economia
Daniel Innerarity explica la relació entre intel·ligència artificial i democràcia