Francisco Pérez, director de l’IVIE, augura un canvi a l’escenari competitiu global

Francisco Pérez,  Catedràtic d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València i director de recerca de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), va explicar la fràgil situació financera a la qual el país ha de fer front a causa del dèficit estructural d’Espanya i, en concret, a les diferències regionals.

Per a Pérez, hi ha dos tipus de desafiaments, els conjunturals i els estructurals als quals plantar cara, especialment durant la pandèmia de la COVID 19. Mentre les Comunitats Autònomes han donat resposta de manera heterogènia a la crisi sanitària amb la prestació de serveis públics de manera dispar i en funció de la seva mitjana d’ingressos i també de despeses, també destaquen grans diferències en els contractes confeccionats per l’Administració central. En aquesta línia, Pérez va destacar que la intensitat de les inversions públiques és molt extrema i que el 87% del volum dels contractes públics es decideixen a Madrid i que lesdues terceres parts d’aquests contractes es concedeixen a empreses de la capital.

Aquestes xifres representen que la contractació pública significa per a Madrid l’equivalent al 5% del PIB mentre que per a les Illes Balears són del 0.8%.”

Així, les previsions davant els reptes de la recuperació econòmica proposats per Francisco Pérez, passen per l’ensenyaments de les anteriors crisis i de la capacitat de reacció. No obstant això, Pérez no ha pogut amagar davant els assistents la seva preocupació pel lent creixement econòmic i l’alt endeutament.

Federico Mayor Zaragoza defensa el poder de la paraula per assolir la pau
L’acceleració de l’activitat econòmica balear perd cert impuls segons el nostre Índex Econòmics.