Noticias Actualidad Index

L’acceleració de l’activitat econòmica balear perd cert impuls segons el nostre Índex Econòmics.

L’Índex Econòmic del Cercle actualitzat del mes de març mostra com l’acceleració de l’activitat econòmica balear perd cert impuls, sent el nombre d’indicadors que acceleren el 86% (enfront del 89% del mes immediatament anterior). La guerra que ha esclatat a Ucraïna, amb les seves derivades quant al preu de l’energia, la manca de determinats productes i la possibilitat d’una inflació encara més persistent de la prevista, poden comprometre la senda expansiva.

Segons les previsions, no serà fins a mitjan 2022 quan es pugui intuir la senda de creixement a mitjà termini i quan les comparacions respecte a l’any anterior s’ajustin al retorn gradual de la normalitat.

L’elevat endeutament públic s’erigeix com un dels efectes més desestabilitzants generats arran de les polítiques aplicades per la pandèmia.

Més informació sobre l’Índex Econòmic del Cercle

Francisco Pérez, director de l’IVIE, augura un canvi a l’escenari competitiu global
Juan Carlos Ureta, president de Renta 4, descriu una transformació del món financer basada en la creació de valor