Indice Economico del Cercle

Es consolida la fase expansiva del cicle econòmic a les Illes Balears iniciada la primavera de 2021.

L’Índex econòmic del Cercle mostra com el mes de setembre de l’any 2021 el 83% dels indicadors disponibles creixen, xifra idèntica a la del mes immediatament anterior. Així mateix, l’acceleració de l’activitat econòmica balear continua essent pronunciada, ja que el 90% dels indicadors s’acceleren.

D’aquesta manera, des del mes de maig de 2021 l’indicador elaborat pel Cercle registra augments per damunt del 50%. Així, l’economia balear fa cinc mesos consecutius que registra increments, passant als primers mesos de l’any de no superar el 20% d’indicadors que creixien, al tres mesos d’estiu amb augments superiors del 80%. Durant els pròxims mesos s’espera que la gran majoria dels indicadors registrin creixement positiu, consolidant la fase expansiva del cicle econòmic a les Illes Balears iniciada la primavera de 2021.

La ràpida recuperació fa que la crisi econòmica es deixi enrere. El més probable és que no serà fins ben entrat l’any 2022 quan es pugui intuir la senda de creixement a mitjà termini, moment a partir del qual les comparacions respecte l’any anterior s’ajustaran al retorn gradual de la normalitat.

Amb tot, es preveu que l'activitat intensifiqui el rebot a curt termini, ajudat pel notable augment de la despesa pública. Aquest factor, que contribueix de manera directa en l’augment del deute públic i que s’erigeix com un dels principals desequilibris generats arrel de les polítiques aplicades per la pandèmia, pot jugar un paper destacat pel creixement a llarg termini.

Més informació sobre l’Índex Econòmic del Cercle

Juan Cifuentes i Fulgencio Coll expliquen com és la vida en l’Exèrcit
Assistim a la cita anual de presentació del Projecte de llei dels pressuposts per a 2022