Assistim a la cita anual de presentació del Projecte de llei dels pressuposts per a 2022

Els nous pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han iniciat la seva marxa parlamentària i la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha emplaçat als membres de la junta directiva del Cercle d’Economia de Mallorca per a explicar-los-hi els detalls.

L’admissió a tràmit del Projecte de llei de pressupostos per a 2022 va tenir lloc el passat 8 de novembre al Parlament dels Illes Balears, i posteriorment, els representants públics han organitzat l’habitual presentació davant els agents socials i econòmics de l’Illa.

Segons les dades manejades pel Govern, “Els nous comptes incrementen en un 51%, fins a sumar més de 600 milions, els pressuposts per a àrees de desenvolupament i de millora del model productiu i la sostenibilitat, i suposen més recursos per a polítiques de transició energètica (un total de 38 milions, +300%), medi ambient (193 milions, +24%), sector primari (59 milions, +20%), mobilitat (158 inicialment, +6,5%), comerç i indústria (110, +34%) i recerca (24,4 milions, +15%)”.

Es consolida la fase expansiva del cicle econòmic a les Illes Balears iniciada la primavera de 2021.
Miquel Company i Joan Carrió desgranen el Pla d’Inversions Estratègiques en el Cercle