Es confirma l’albirament de desacceleració de l’economia en l’Índex Econòmic del Cercle

L’Índex econòmic del Cercle, en la seva actualització de juliol, incideix en la pèrdua d’impuls dels indicadors amb descensos (61% davant del 73% del mes d’abril) notables.

D’una banda, la conjuntura econòmica balear presenta un escenari de creixement intens, marcat però pel gran augment dels treballadors dedicats a l’activitat turística i, en contraposició, s’espera que en els pròxims mesos s’entri en una fase de desacceleració econòmica.

A Europa, alguns dels indicadors avançats, com l’índex compost dels gestors de compres, detecten un deteriorament de l’activitat econòmica i de les expectatives empresarials que, juntament amb la inflació, n’ha fet que els costos empresarials augmentin i que baixi la capacitat adquisitiva dels ciutadans. Per part seva, els bancs centrals, han començat a pujar els tipus d’interès.

L’Índex Econòmic IB es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat. En essència, per a un període qualsevol de temps –un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, estudiem el percentatge dels quals experimenten un creixement (en taxa interanual) i d’aquests, quals s’acceleren (també en taxa interanual).

Més informació.

La ministra Maroto acompanya al Cercle de Menorca en la celebració del seu 10è aniversari
L’Assemblea General del Cercle renova la confiança de la seva Junta Directiva