Augmenta l’economia de les Illes Balears però a un ritme menys intens cada vegada.

La darrera actualització de l’Índex Econòmic del Cercle apunta que l’economia de les Illes augmenta a un ritme alt però cada vegada menys intens.

Durant el mes d’octubre s’ha registrat que el 83% dels indicadors disponibles creixen en termes interanuals, no obstant això, més de la meitat dels indicadors analitzats perden impuls respecte al mateix mes que l’any anterior. De fet, un 39% dels indicadors s’acceleren, enfront del 44% del mes anterior.

Quant als mesos pròxims, es preveu un escenari que continuï la tendència desaccelerada a causa de la inflació i l’augment dels costos de finançament.

Més informació aquí.

Pensant en Circular al Robinson Cala Serena
Ampliam la família del Cercle amb Cleanwave