Antoni Riera, “una recessió amb deflació és l’escenari menys dolent”

La proximitat de diversos escenaris preocupants per a la salut de l’economia de les Illes Balears ha provocat que el Cercle d’Economia de Mallorca es posi a la feina. És per això que per a oferir una visió més clara del futur que espera a la comunitat, des del Cercle s’ha sol·licitat a el catedràtic d’economia aplicada i director de la Impulsa Balears, Antoni Riera, que ofereixi una nova conferència. “S’han obert tres escenaris davant nosaltres, una depressió, una recessió amb estagflació i una recessió amb deflació. D’aquests el menys dolent és l’últim”.

La pandèmia del COVID-19 ha portat amb si una greu crisi econòmica que ha colpejat “amb gran duresa” a la nostra oferta segons Riera. Una actuació conjunta entre la salut pública, el teixit empresarial i l’efectivitat de la despesa pública pot ajudar-nos a “reduir” aquest “xoc d’oferta” que patiran les illes.

“Hem d’aplicar mesures de recuperació, però sobretot de reorientació si volem arribar a l’escenari d’una recessió amb deflació” ha afirmat Riera. Aquesta necessitat per aconseguir aquest objectiu respon segons el catedràtic al fet que en un ambient d’aquest tipus “les mesures que es poden aplicar són més favorables i més ràpides”. Alguna cosa que ens permetrà sortir d’aquesta crisi abans.

Sobre l’estat actual de l’economia balear Riera ha assegurat que segons les seves previsions la caiguda del PIB a Balears serà d’entre un 14% i un 20% i provocant que el 32% de les empreses corrin el “risc d’insolvència” i com a conseqüència “puguin desaparèixer”.

Això respon “al trencament del nostre volant d’inèrcia”, el sector turístic. Segons el director de Impulsa Balears el COVID-19 ha deixat a la nostra comunitat “sense la seva major arma econòmica”. En els últims 20 anys el turisme i els seus visitants “han atorgat grans beneficis a la comunitat. El nombre de visitants a Balears any rere any anava augmentant i llevant en tres ocasions per conseqüències externes, no deixem de créixer, ni tan sols després de la crisi 2008 que tan durament colpejo al món”. Ara per primera vegada en 20 anys aquest numero “caurà en picat” superant els dos dígits.

Ara bé segons Riera això ens obre un nou escenari. “Tenim la possibilitat de crear un nou volant que ens ajudi a combatre futures crisis, però ha de ser diferent que l’anterior. Perquè queda clar que aquest ha quedat obsolet. La quantitat ja no ha de ser nostre indexi, ha de ser el de la qualitat”.

 

Visita de les seves majestats els Reis a la comunitat autònoma de les Illes Balears
Diabenur s’emporta la 4a edició dels premis del Cercle