Reptes i desafiaments de l’economia balear

Els dos Cercles d’Economia de Mallorca i Menorca s’han unit per a celebrar una trobada virtual conjunta entre els seus socis i entitats col·laboradores amb destacats membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) i el seu President, Carles Manera.

Una trobada que s’ha plantejat per a poder escoltar les reflexions i propostes d’aquest organisme sobre la situació actual de l’economia Balear, i conèixer, entre altres, els detalls de l’informe que el CES va elaborar on s’anuncia la recessió econòmica més gran de la història de les nostres illes a causa de l’impacte del coronavirus.

Cal recordar que el Consell Econòmic i Social és un ens col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament del Govern Balears i proposta en matèria econòmica i social, previst per l’Estatut d’Autonomia.

Amancio López Seijas, “el turisme la indústria de la felicitat”
La cultura com a aposta de futur per al creixement de les ciutats