Presentam el Semàfor o Índex Econòmic del CERCLE

Ja està disponible el Semàfor o Índex Econòmic: una nova eina que, tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de diversos sectors de l’economia, analitzarà mensualment les fases econòmiques i la seva evolució a les Illes Balears.

Amb la mateixa filosofia, veracitat i transparència que hem aplicat a altres iniciatives anteriors, posem a la disposició de tota la ciutadania aquesta eina de consulta en línia que, per a un període qualsevol de temps –un mes- i per a un grup de sèries temporals d’indicadors econòmics, n’estudiarà el percentatge que experimenten un creixement (en taxa interanual) i, d’aquests, els que s’acceleren (també en taxa interanual).

Analitzant amb detall l’evolució d’aquest índex des de l’any 2006, observam que l’economia de les Illes Balears ha experimentat diferents fases de recessió, recuperació, expansió o desacceleració. Podem veure també que, des de principis del 2013, i més clarament des del 2014, el percentatge d’indicadors que creixien i s’acceleraven superava el llindar del 50%, iniciant-se un període d’expansió.

No obstant això, des del 2017, tres anys abans de l’inici de la crisi pandèmica es dibuixava una clara desacceleració i per tant un menor creixement de l’economia. L’impacte del coronavirus es va traduir en una caiguda vertical fins al maig de 2020, on tan sols el 2% dels indicadors registraven un creixement positiu.

 

En aquests moments, l’índex econòmic del Cercle mostra que assistim a una pronunciada acceleració -un 72% dels indicadors s’acceleren- i preveu que l’activitat reboti amb força, almenys a curt termini, davant l’expectativa d’un major control de la pandèmia


 

En paral·lel, el percentatge d’indicadors analitzats que creixen, gairebé s’ha triplicat en dos mesos (el mes de febrer tan sols un 14% augmentaven devers del 39% d’abril) tot i que encara estan per sota del llindar del 50% desitjat.

Sens dubte, els estímuls i ajudes a l’economia per a fer front la crisi han evitat una caiguda encara major de l’activitat econòmica, encara que tindrà el seu reflex en el desequilibri macroeconòmic del deute públic.

L’ambaixadora d’Estònia, Mariin Ratnik, explica l’èxit de la digitalització al país nòrdic
The Business Year s’associa al Cercle en la promoció del seu Special Report: Mallorca