Perspectives optimistes sobre l’evolució de l’economia balear

El creixement dels valors interanuals durant el mes d’abril i de gairebé el 40 per cent dels indicadors mesurats per l’Índex Econòmic del Cercle, impulsa el dinamisme i l’optimisme sobre l’economia balear.

Sense oblidar que la desacceleració persisteix, l’escenari europeu també assigna millores econòmiques als principals països emissors com Alemanya que no s’esperaven durant aquest 2024.

Les expectatives econòmiques milloren de manera general però continua la preocupació sobre com afrontar els problemes d’accés a l’habitatge, l’estancament de la productivitat, la falta de mà d’obra i saturació que sofreixen les illes Balears.

Més informació en l’Índex Econòmic del Cercle. Aquest Índex es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat.

Pol Morillas realitza en el Cercle el seu personal debat sobre l’estat del món