Participam a la reunió constitutiva del Consell d’Àrea de Model de Ciutat

Avui ha tingut lloc la primera reunió del Consell d’Àrea de Model de Ciutat, una nova eina de l’Ajuntament de Palma per afavorir la participació i la gestió de la ciutat, que comptarà amb la col·laboració d’entitats ciutadanes com Cercled’Economia de Mallorca.

El Consell Municipal de Model de Ciutat de Palma, que serà presidit pel regidor d’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, esdevindrà l’òrgan consultiu, d’assessorament i debat per definir el model de Ciutat com a pla estratègic global per a Palma. La seva primera reunió, de caràcter constitutiu, ha estat presidida pel batle de Palma, Antoni Noguera.

El Consell estarà conformat pels òrgans directius de l’àrea d’Urbanisme i Habitatge, una persona representant de cadascun dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Palma i entitats ciutadanes que duguin a terme activitats relacionades amb la defensa i promoció de Palma. Les entitats que formaran part d’aquest Consell són Cercle d’economía de Mallorca, Joves Arquitectes de Mallorca, la Fundació Pere Mascaró, EAPN – Illes Balears Xarxa per la Inclusió Social, ARCA, la Fundació Gadeso i Palma XXI.

A més es comptarà amb la participació de persones independents de reconeguda vàlua en l’àmbit de la gestió i protecció de la ciutat i amb l’assessoria de personal tècnic municipal.

L’Ajuntament vol així donar impuls a algunes de les competències de l’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge, a través de la participació d’entitats representatives d’interessos socials. Les principals funcions del Consell seran generar coneixement i debat sobre Palma, impulsar la generació d’idees per definir el futur de Ciutat, i assessorar a la presidència per a la coordinació amb altres àrees, com ara Infraestructures, Mobilitat, Ecologia o Comerç i Turisme, en aquelles intervencions sobre l’espai urbà que resulten estratègiques per al model de ciutat.

El PSIB-PSOE tanca el cicle ‘I ara la política’
El metabolisme econòmic de Balears