“Neuromarketing. Coneixent al consumidor des d’una perspectiva 360”

Maria López, CEO i cofundadora de Bitbrain ha ofert una conferència sobre com el neuromarketing s’està convertint en una “eina fonamental per a conèixer més de prop al consumidor”. Convidada pel Cercle d’Economia de Mallorca, aquesta tarda, a l’hotel Valparaiso de Palma, López ha acostat a les més de 100 persones la futura influència de la tecnologia en la nostra presa de decisions.

“Des de la neurociència intentem explicar quines són les raons que ens fan prendre una decisió o una altra. Decisions inconscients que podrem dotar d’un motiu o un altre”. Una manera que oferirà a les empreses la possibilitat de millorar l’objectiu final de les seves campanyes i oferir productes més ajustats a les necessitats dels seus clients.

Des de Bitbrain s’estudia aquesta nova disciplina que ajudarà a investigar detalladament els mercats actuals però a més també s’intenta establir una futura relació entre els robots i els éssers humans. “Hem detectat que existeix un interval de temps entre la presa de decisions per part del cervell i l’activació de les nostres articulacions una vegada rep la informació del cervell. Estem treballant perquè el cervell pugui enviar informació a la maquina i aquesta reaccioni més ràpid que el nostre propi cos”.

Maria López també ha volgut és desmentir el mite que el neuromarketing és capaç de condicionar la presa de decisions de les persones. “Aquesta ciència no és capaç d’obligar-te a consumir un producte, simplement ens ajuda a realitzar una recerca més a fons sobre els gustos de cadascun”.

Finalment la conferenciant ha volgut analitzar la compra de CTRL-labs per part de Facebook. Una empresa que es dedica a la recerca de tecnologia que permeti controlar ordinadors directament amb el cervell mitjançant senyals neuronals. “Facebook ha comprat una empresa de futur que busca una millora de la interacció entre la seva plataforma i els seus usuaris. Com he dit el control mental no existeix”.

Santiago Niño-Becerra presenta la seva nova obra
Antón Costas “la desconfiança en els experts”