Noticias Actualidad Index

L’Índex Econòmic del Cercle destaca lleugers repunts sobre els mesos anteriors

Les dades més recents de l’Índex Econòmic del Cercle, han llançat que l’economia segueix en fase de desacceleració i que dues terceres parts dels indicadors analitzats perden impuls. No obstant això, per primera vegada des d’octubre de l’any 2021, la sèrie temporal que mesura el grau d’acceleració i desacceleració repunta en comparació amb el mes anterior.

Si més no, és prest per observar un canvi de tendència, les perspectives de l’economia europea en general són una mica més favorables que fa uns mesos.

Durant el febrer, un dels principals indicadors avançats, l’índex compost dels directors de compres (PMI), ha indicat una millora de l’activitat i de les expectatives empresarials.

Més informació aquí.

El debat sobre l’habitatge a les Illes Balears assenyala les causes i proposa solucions
El PI obr el cicle “I Ara la Política” amb les seves propostes per a la pròxima legislatura