Indice Economico del Cercle

L’economia balear registra quatre mesos d’augments

L’Índex econòmic del Cercle mostra com el mes d’agost de l’any 2021, el 83% dels indicadors disponibles creixen. L’acceleració dels indicadors continua pronunciant-se, malgrat la intensitat de l’impuls és lleugerament menor respecte al mes anterior (90% durant agost davant del 91% el mes de juliol).

Així, l’economia balear registra quatre mesos consecutius d’augments. A l’inici de l’any els indicadors que creixien no superaven el 20% i ara creixen el 80%. S’espera que durant els pròxims mesos la gran majoria d’indicadors registrin creixement positiu.

La recuperació es consolida i la crisi econòmica es deixa enrere. El més probable és que no serà fins a molt avançat el 2022 quan es pugui intuir la senda de creixement a mitjà termini, moment a partir del qual les comparacions respecte l’any anterior s’ajustaran al retorn gradual de la normalitat.

D’aquesta manera, es preveu que l’activitat intensifiqui el rebot a curt termini, ajudada pel notable augment de la despesa pública. Aquest factor, que contribueix de manera directa a l’augment del deute públic i s’erigeix com un dels principals desequilibris generats arrel de les polítiques aplicades per la pandèmia, pot jugar un paper destacat per al creixement a llarg termini.

Més informació sobre l’Índex Econòmic del Cercle

Plataforma Cívica pel Finançament: La unió que aconsegueix resultats
Juan Cifuentes i Fulgencio Coll expliquen com és la vida en l’Exèrcit