Francesc Antich detalla els “Reptes i desafiaments de l’Autoritat Portuària de Balears”.

L’actual president de l’Autoritat Portuària de Balears (APB), Francesc Antich, el nomenament del qual va ser publicat el passat mes de setembre, va exposar minuciosament davant els socis del Cercle els objectius del seu mandat i les xifres manejades per la institució estatal.

La gestió del 95% de la mobilitat i connectivitat de mercaderies i l’alt volum de negoci que es gestiona des de l’APB amb cinc ports en ple rendiment han dut a planejar, segons va apuntar Antich, una estratègia centrada en cinc línies centrals i transversals: l’excel·lència en els serveis de transport de passatgers i de mercaderies; el reforç de la interrelació entre el port i la ciutat; la contribució al desenvolupament econòmic de la comunitat; assolir ser capdavanters en la preservació del medi ambient, la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa i l’aposta per la innovació i les noves tecnologies.

Per a això, l’APB està desenvolupant nombrosos projectes de reducció de la petjada carbònica, l’ús d’hidrogen en les estacions marítimes, impuls de les energies renovables en les estacions , sensors de vigilància de la qualitat de l’aire i punts de recàrregues elèctrics, entre d’altres, orientats a la consecució d’un “port verd i intel·ligent”. A més, es preveuen reformes dels ports de Palma, Maó Eivissa i La Savina i el Moll de Alcúdia.

 

Dins del sistema portuari estatal, les Illes Balears ocupen el primer lloc quant a escales de vaixells i passatgers, el segon en creuers i el 11è en volum de mercaderies


Mentre el 2019 els ingressos globals comptabilitzats varen ser de 89.209.000 €, l’any de la pandèmia es van reduir a 66.685.000 €. Segons les dades del president, les aportacions més significatives (un 55% en 2019 i un 68% en 2020) van ser les activitats d’esbarjo mentre que els ingressos obtinguts pels creuers, un 16% en 2019, varen davallar a l’1% l’any del COVID19.

The Business Year s’associa al Cercle en la promoció del seu Special Report: Mallorca
El Cercle participa en la 1a Cimera Illes Balears – Comunitat Valenciana