El vicepresident del Govern analitza en el Cercle les novetats fiscals

Antoni Costa, conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i vicepresident de l’executiu balear, ha detallat els avantatges fiscals orientats a l’empresa familiar que ha desenvolupat el seu equip de govern.

Costa, ha especificat les novetats de la Llei 11/2023 de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat. Entre elles ha destacat l’eliminació de l’impost de successions i donacions, l’adequació a la normativa europea quant a la situació dels no residents i les reduccions aplicables a cada grup de tributació.

També n’ha anunciat el compromís de modificar l’impost sobre el patrimoni que es durà a terme, segons els seus càlculs, al llarg de la legislatura.

La jornada sobre mesures fiscals ha comptat ademés amb la presència de José María Mingod, director d’assessoria jurídica i fiscal de Tressis i amb José Manuel Cardona, especialista en dret tributari i soci del bufet Garrigues.

Tots dos ponents han explicat els beneficis aplicables i els derivats de la problemàtica de la successió en l’empresa familiar de les Illes Balears.

Homenatge del Cercle a l’escriptor Cristòfol Serra
La desacceleració continuarà afluixant