El grup d’Economia i Societat presenta “L’enquesta dels Cercles 2019”

ACCEDEIX A L’ESTUDI

Malgrat que Espanya ha superat el nivell de PIB previ a la crisi i gairebé duplica el creixement econòmic mitjana de l’eurozona, la inestabilitat política i la falta de reformes estructurals acabaran tenint efectes negatius significatius sobre el creixement, l’atur, el deute públic, i l’atracció d’inversió estrangera, segons es desprèn de l’Enquesta dels Cercles presentada avui.

Aquesta Enquesta ha estat elaborada per les organitzacions empresarials que configuren el grup “Economia i Societat”, que han recaptat l’opinió dels seus associats sobre l’impacte socioeconòmic de l’absència de reformes estructurals des de 2013. El nombre de participants en l’Enquesta ha ascendit a 400 empresaris de tota Espanya. Els resultats els han presentat el president del Cercle, John de Zulueta, i el president del Grup de Treball responsable del projecte, Miguel Iraburu, en un acte organitzat conjuntament amb l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica (APIE).

Les conseqüències derivades de les mesures aprovades pel Govern via Decret llei, la inestabilitat política a mitjà termini i la falta de disseny d’una política econòmica clara que abordi les grans reformes que Espanya necessita són algunes de les principals preocupacions dels enquestats.

https://www.youtube.com/watch?v=lzyzVxeGg-g#action=share

 

Términos y Condiciones nou soci col·laborador del Cercle
Santiago Niño-Becerra presenta la seva nova obra