Cristina Monge revela en el Cercle l’oportunitat que suposa el canvi climàtic

La doctora en Sociologia i politòloga, Cristina Monge, destacada analista i divulgadora de les causes del canvi climàtic, ha relatat l’evolució de la crisi climàtica estudiada, entre d’altres, pel Panell Intergovernamental d’Experts sobre el canvi climàtic (IPCC) de l’ONU.

Aquests informes científics asseguren que, encara que vivim una crisi climàtica producte de l’acció humana, som a temps d’evitar les seves pitjors conseqüències. No obstant això, Monge assenyala que en matèria del canvi climàtic, caminam per un terreny desconegut i davant els interrogants que sorgeixen sobre aquest desafiament s’ha d’actuar.

Cristina Monge ha recordat que “la naturalesa té capacitat de resiliència i recuperació però els éssers vius, no.”

Monge proposa apostar per un nou paradigma polític global que utilitzi instruments com a convenis internacionals i tractats comercials compromesos amb el problema així com posar en pràctica tecnologies de substitució, d’economia verda i circular, i replantejar-se la idea del progrés, la seguretat, la sostenibilitat, etc.

Finalment, Monge ha apuntat que no suposa cap sacrifici canviar els hàbits per a millorar la forma de vida ja que només es tracta de viure millor amb més qualitat de futur.

Més informació en el diari Última Hora.

Pepa Bueno manté la cerca de la veritat com a salvació del periodisme
El dinamisme de l’economia marca les darreres dades de l’Índex d’Economia