Noticias Actualidad Index

Creixement lent de l’economia balear en l’actualització del mes d’octubre

Les dades de l’Índex Econòmic del Cercle sobre l’últim trimestre de l’any persisteixen a remarcar un context global ple d’incerteses que dificulten el creixement a ritmes alts. Encara que s’observa cert creixement dels índexs analitzats, ja que han augmentat els valors del 75% d’ells, la situació de desacceleració marca una tendència que ja no és nova.

L’evolució del cost de la vida i les tensions geopolítiques han provocat l’erosió del poder adquisitiu de les llars que, juntament amb la manca de mà d’obra o l’evolució de les economies del nostre entorn, estan afectant l’activitat econòmica que creix de manera lenta.

Totes les dades en l’Índex Econòmic del Cercle.

Bartomeu Rotger i Bartomeu Llinàs reben la Comanda amb Placa de l’Ordre d’Alfons X el Savi.
Joan Huguet presenta en el Cercle els seus “textos per a la concòrdia”