Bartomeu Rotger i Bartomeu Llinàs reben la Comanda amb Placa de l’Ordre d’Alfons X el Savi.

Assistim, convidats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i en la seva seu a Madrid, al lliurament de la Comanda amb Placa de l’Ordre d’Alfons X el Savi a dos il·lustres mallorquins, amics i col·laboradors del Cercle d’Economia, Bartomeu Rotger Amengual i Bartomeu Llinàs Ferrà pels mèrits contrets per tots dos en la seva dilatada trajectòria professional en els camps de l’educació, de la ciència, de la cultura, de la docència i de la recerca

En el discurs de lliurament les autoritats ministerials van destacar de tots dos els seus sòlids valors, la seva passió per l’educació i la docència i, sobretot, el seu treball per a aconseguir el necessari consens.

Bartomeu Rotger Amengual (Alaró). Va cursar els primers estudis a l’Escola Graduada d’Alaró, amb el seu pare, Andreu Rotger, director, i al col·legi La Salle de Palma. Ex Conseller d’educació, cultura i esports del Govern. És autor d’un gran nombre d’obres pedagògiques i de llibres de lectura i d’estudi, entre les quals destaquen: La prospección pedagógica (1969), El proceso programador en la escuela (1975), Tractat de programació didàctica (1979), Tres branques d’un mateix pi, amb Llorenç Vidal (1981), Direcciones escolares: el director como técnico y como líder (1982), La escuela, hoy (1983) i L’estatut per a tothom, amb el Col·lectiu Pedra Foguera (1984), entre moltes altres.

Bartomeu Llinàs Ferrà (Esporles) és un pedagog i historiador. Fou director provincial d’educació del MEC i Conseller d’educació i cultura del Govern de les Illes Balears la VII legislatura. Autor d’un gran nombre de llibres. El 22 de desembre de 2019 és nomenat membre i president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Ens rep la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat
Creixement lent de l’economia balear en l’actualització del mes d’octubre