Visitam les instal·lacions de REDEIA, entitat col·laboradora del Cercle

El president del Cercle, Josep Maria Vicens, juntament amb altres membres de la junta directiva han visitat les instal·lacions de Redeia, matriu de Xarxa Elèctrica, de l’estació conversora lligada a la interconnexió submarina entre la Península i les Illes Balears.

L’enllaç entre la Península i les Illes Balears té el seu aterratge en la badia de Santa Ponça i en la subestació conversora de Santa Ponça 220kV es transforma el corrent continu que flueix pel cable en alterna. Durant la visita, els membres del Cercle han pogut observar el punt d’entrada de l’enllaç en l’estació  conversora i conèixer amb detall tot el procés.

L’enllaç està operatiu des de 2012 i permet cobrir, amb un mix energètic majoritàriament renovable, el 20% de la demanda de les Illes Balears. Segons les seves dades, n’evita l’emissió de 500.000 T/any de C02 i permet un estalvi al sistema d’entre 50 i 80 milions anuals.

El delegat de Redeia ha assegurat que, actualment, totes les illes de l’arxipèlag balear estan connectades per enllaços submarins i es preveu el reforç de les interconnexions amb un segon enllaç entre Mallorca i la Península  i amb la instal·lació de bateries d’emmagatzematge,

Durant la visita, la directiva del Cercle ha estat acompanyada també pel delegat de Redeia a les Balears, Eduardo Maynau, pel cap de la Demarcació de Transport, Francisco Javier Meléndez, així com pel responsable de la instal·lació.

El Cercle trasllada a la presidenta del Govern les iniciatives de la societat civil
Ens rep la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat