Reprenem el contacte amb les autoritats polítiques de Mallorca

Fidels a la tònica habitual de donar la benvinguda als governants de la nova legislatura, els membres de les Juntes Directiva i Executiva del Cercle han estat rebut pels titulars del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma.

Tant el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, com el batle de Palma, Jaime Martínez, varen obrir les institucions als representants de la societat civil i varen prendre nota de les aportacions i propostes de millora fruit de les anàlisis i estudis publicats pel Cercle.

Així s’han tractat temes com el problema de l’habitatge a les Illes Balears, la simplificació dels tràmits i l’eficàcia de l’Administració o els reptes de mobilitat. Tot això va posar novament sobre la taula la necessitat d’aconseguir un Pla Estratègic consensuat que consolidi polítiques de gran impacte, dissenyades amb una visió a llarg termini.

Aislan, guanyador dels Premis Cercle 2023
L’Índex Econòmic de setembre recupera la confiança