Noticias Actualidad Index

Les Illes Balears continuen en fase de desacceleració

L’economia de les Illes Balears augmenta a un ritme alt encara que cada vegada menys intens i continua en fase de desacceleració, ja que més de la meitat dels indicadors analitzats perden impuls respecte al mateix mes que l’any anterior.

Així, durant el mes de novembre, l’economia ha continuat experimentant un creixement intens (el 81% dels indicadors augmenten), però inferior al mes anterior (a l’octubre augmentaven el 83% dels indicadors).

Són les conclusions que poden extreure’s de la darrera actualització de l’Índex Econòmic del Cercle, una eina que es construeix tenint en compte una bateria de 42 indicadors representatius de l’economia balear, expressats en freqüència mensual, i que cobreixen tots els sectors d’activitat.

Més informació de l’Índex Econòmic

La comissió CTI del Cercle impulsa la Inteligència Artificial amb una jornada d’experts
La doctora en Física, Alicia Sintes, detalla la recerca sobre les ones gravitacionals