La Llei d’Educació a debat

La taula rodona sobre Educació, organitzada conjuntament amb els agents educatius, ha plantejat un debat obert sobre les millores implementades en el camp de l’ensenyament per la nova Llei d’Educació.

L’acte, moderat per la periodista Mar Ferragut, redactora especialista en temes educatius, ha comptat amb la participació del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, Tomeu Barceló, qui va explicar els cinc objectius transversals del marc normatiu que suposen la posada en marxa de més espais de participació i negociació amb els agents de la comunitat educativa (directors, docents, famílies i alumnes, entre d’altres); el foment de l’equitat educativa d’acord amb les capacitats de cada alumne i a les metodologies aplicables; la consolidació del model lingüístic que ha funcionat durant aquests anys i la institucionalització de l’avaluació dels centres, la funció docent i directiva així com els processos d’aprenentatge dels alumnes.

Cosme Orell, representant del sindicat STEI, va apuntar la necessitat d’inversió en educació, lligada al la importància de millorar les ràtios (actualment fixades en 10,8 alumnes per cada professor), i també aconseguir la desaparició de l’ús de les aules fabricades que va qualificar de “fracàs”.

També la presidenta  de Escola Catòlica dels Illes Balears (ECIB), Llúcia Salleras, ha reclamat l’atenció cap a les despeses de funcionament dels centres educatius, la recaptació dels quals sofreix una congelació econòmica des de l’any 2008, i no va voler tampoc obviar les competència espirituals que els centres han de desenvolupar i la llei no en contempla.

Per part seva, el professor de secundària intervinent, Manuel Perelló, ha destacat la necessitat del reconeixement de la professió docent i dels equips directius i va insistir a denunciar la falta d’autonomia dels centres educatius.

La taula rodona ha posat en joc els avanços i mancances que observa el sector des que la Comunitat Autònoma adquirís les competències educatives, l’any 1991.

VOPSA se suma al projecte del CERCLE
La gran temporada turística no frena la desacceleració