Noticias Actualidad Index

La desacceleració econòmica no cedeix

Les dades recollides per l’Índex Econòmic del Cercle durant el mes de setembre consoliden la desacceleració ja que la meitat dels indicadors analitzats mostren una pèrdua d’impuls respecte al mateix període de l’any anterior.

També les dades oficials avançades per l’Institut Nacional d’Estadística confirmen la desacceleració en el conjunt de l’Estat per al tercer trimestre, passant del 6,8% del segon trimestre al 3,8%.
A les Illes Balears, s’observa un ritme de creixement notablement més elevat que a la resta d’Espanya, però la trajectòria cap a un creixement cada vegada més moderat i la tendència de la desacceleració, és similar.

Més informació aquí.

Javier Solana assegura en el Cercle que la pandèmia ha unificat la Unió Europea
El Banc Santander renova el seu compromís amb el Cercle