José M. González-Páramo: Solucions enfront de la ralentització del turisme a Balears

El Cercle d’Economia de Mallorca ha organitzat un col·loqui sobre l’entorn geopolític actual, i com afecta a l’economia espanyola i balear. En aquest fòrum, el conseller executiu de BBVA, José Manuel González-Erm, s’ha referit a la ralentització del turisme a Espanya, ien particular, a Balears. Per combatre-la, proposa “trobar formes d’ampliar la temporada o competir amb mecanismes diferents del preu, per no limitar qualsevol recorregut a l’alça del sector”.

El conseller executiu responsable d’economia, regulació i relacions institucionals de BBVA ha advertit que després de diversos anys de molt bon comportament del sector turístic, 2017 i el que portem de 2018 apunten a símptomes d’esgotament per a la principal indústria balear.

Això es deu a motius temporals com el clima, però també a altres factors com la recuperació turística de països inestables geopolíticament, la pèrdua de competitivitat dels preus i la saturació d’alguns punts en temporada alta. Així i tot, 2017 va tornar a ser un bon any, amb un nou rècord de visitants (8,8 milions, un 4,6% més que l’any anterior, enfront d’un augment del 3% de mitjana a Espanya). Es va registrar també un rècord també en la despesa, que va créixer per sobre del 10%, i és ja el 48% del PIB regional.

Crear ocupació de major qualitat, el principal repte de l’economia de Balears

Sobre l’economia balear, ha ressaltat les seves taxes de creixement, del 3,8% en 2016 i el 2,7% en 2017. De cara al futur ha anticipat que, encara que s’espera que moderi el seu dinamisme, l’escenari continuarà sent favorable. Així, es preveu que el PIB de les Illes Balears augmenti almenys un 2,6% en 2018 i en un 2,2% en 2019.

José Manuel González-Erm ha assenyalat que malgrat el creixement significatiu de l’ocupació (EPA) a la regió – del 3,4% en 2018 i 2,6% en 2019 – encara queden desafiaments importants per davant. “El gran repte de Balears, i en general de l’economia espanyola, és reduir la temporalitat i la estacionalitat, per crear més i millor ocupació”, ha dit.

Respecte a Espanya, ha destacat que “el creixement econòmic segueix sent elevat en un entorn de relativa incertesa”, malgrat la revisió a la baixa de les expectatives de creixement(2,6% en 2018 i 2,4% en 2019). Aquesta baixada de les previsions per al PIB es deu en part a factors globals “menor creixement de la UE, preus del petroli més elevats i el proteccionisme existent en tots dos costats de l’Atlántico”, ha explicat. Però també respon a factors com la incertesa política, la situació a Catalunya i la desacceleració del turisme.

Àdhuc amb tot, espera que en 2018 – 2019, l’economia espanyola arribi a nivells precrisis, ha afirmat. El conseller executiu de BBVA ha apuntat a diversos indicadors que ho expliquen: la millora de la taxa d’atur i del saldo per compte corrent, la utilització de la capacitat productiva i el creixement de la remuneració real per assalariat.

No obstant això, ha advertit sobre el possible impacte de la incertesa en la política econòmica en 2019, en matèria fiscal i de despesa. Així, és possible que el dèficit públic es redueixi tan sol dues desenes aquest any, fins al 2,8% del PIB. Per 2019, ha continuat, en un escenari sense canvis en la política fiscal, s’espera un dèficit del 2,2% del PIB, la qual cosa obligaria a noves mesures per aconseguir la senda acordada amb la Comissió Europea, de l’1,8%.

Un entorn global canviant i complex

José Manuel González-Erm també ha donat unes pinzellades de la situació política i econòmica global. Ha assenyalat que observa un creixement robust però no homogeni entre les diferents regions del 3,7% en 2018 i un 3,6% en 2019, llastrat pel menor creixement d’algunes economies emergents.

En aquest context, s’aprecien, al seu judici, incerteses creixents. Entre elles, ha esmentat la normalització de la política monetària del Banc Central Europeu i la Reserva Federal de EE.UU, i les pressions sobre les economia emergents per la depreciació del dòlar. A més, s’ha referit a l’escalada proteccionista entre EUA i Xina i a la crisi d’identitat que travessa Europa.

Una de les qüestions clau perquè el projecte europeu avanç és “acostar la UE als ciutadans”. És fonamental, ha dit, que la UE connecti millor amb els ciutadans, amb major transparència. A més, la UE hauria de desenvolupar un ‘Pla d’Acció’, mitjançant l’impuls de tractats que abastin cinc àrees: economia, seguretat, defensa, globalització i canvi climàtic.

Així mateix, és essencial per al futur d’Europa que es completi la unió bancària i la unió dels mercats de capitals, peces del puzle europeu cap a una unió fiscal i monetària. José Manuel González-Erm considera que aquests aspectes són necessaris per completar un projecte europeu “d’èxit” fins avui, però que “està inacabat”.

Els Cercles d’Economia de Menorca i Mallorca es reuneixen per parlar sobre el REIB
El Cercle d’Economia de Mallorca signa un acord de col·laboració amb el CES