Humanitzar les ciutats com a punts de trobada

Jan Gehl, prestigiós arquitecte danès i consultor de disseny urbà, ha ofert una conferència aquesta tarda en la seu de la Fundació Sa Nostra en la qual ha tractat la conversió de les ciutats cap a localitats més humanitzades. Convidat per l’Ajuntament de Palma i pel Cercle d’Economia de Mallorca la seva conferència ha pretès ser una mostra de com mitjançant la reorientació del disseny de les ciutats es pot millorar la qualitat de vida de les persones que l’habiten.

En el seu currículum trobem grans projectes com la conversió en zona de vianants de centres urbans de Melbourne, Sidney, Nova York o Moscou. Ha publicat més de 30 llibres en els quals defensa el seu model de ciutat i que serveixen per a donar càtedra en nombroses universitats de tot el món. Després de 50 anys sense visitar Palma, ha tornat una nova vegada per a explicar els principals punts que fan de les seves ciutats úniques.

Gehl ha exposat que la seva filosofia de les ciutats se centra en entendre-les com a punt de trobada per a les persones que viuen en elles. “Humanitzar les ciutats significa millorar les condicions per a caminar, utilitzar les places i els parcs perquè la gent socialitzi, procurar que desenvolupi allí activitats culturals diàries”.

“L’arquitectura dels anys 30 continua sent part dominant de les ciutats del món. Restructurar els seus barris i retornar-los a l’escala humana, deixant de costat aquells edificis grans que aglutinaven gran nombre de famílies” és l’objectiu de la filosofia que promulga Gehl.

Ciutats més sostenibles on es controli la invasió dels cotxes i es promogui una vida més saludable lluitant així contra el canvi climàtic. “La ciutadania ha d’entendre que la conversió en zona de vianants dels centres de les ciutats genera majors beneficis per a tots. Si tu convides a la gent al fet que utilitzi el cotxe construint molts aparcaments i carreteres, generes més trànsit. Si en canvi, tu convides a la gent a caminar, a usar la bicicleta i a utilitzar un transport públic sostenible, llavors aquests no agafaran el cotxe. Allí on ho hem fet el canvi ha estat impressionant, Copenhaguen és un clar exemple” ha finalitzat.

Toni Horrach presenta HM Hotels als nostres socis
Les subscripcions dotaran de valor al bon periodisme