Gran preocupació per la situació actual de la negociació del REB

– El Cercle d’Economia de Mallorca assegura que el Règim Especial Balear deriva d’un reconeixement constitucional de les illes recollit també en l’estatut d’autonomia.

“Estem molt preocupats per l’estat actual de les negociacions sobre el REB” assegura José María Vicens, president del Cercle d’Economia de Mallorca,després d’una reunió d’emergència dels membres de la junta executiva del Cercle avui a l’horabaixa. La insularitat és un fet reconegut constitucionalment i segons Vicens “el REB no és un element que ofereix privilegis a les illes sobre la resta de comunitats autònomes sinó que vés-la per l’equilibri econòmic adequat entre les diverses parts del territori. Precisament per superar el hàndicap del fet insular”.

Com recull l’article 138 de la Constitució apartats 1 ”L’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l’article 2 de la Constitució, vetllant per l’establiment d’un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular”; i 2 “les diferències entre els Estatuts de les diferents Comunitats Autònomes no podran implicar, en cap cas, privilegis econòmics o socials”. Per això des del Cercle reclamen l’aplicació al més aviat possible del REB.

José María Vicens ha sortit al pas de les últimes informacions que parlen de l’estancament per a l’aprovació del Règim Especial. “la ciutadania i les empreses de Balears requereixen aquesta sèrie de mesures, sobretot, fiscals que beneficiaran a la competitivitat empresarial entre les illes i la resta de comunitats”.

La institució mallorquina que ha treballat durant els últims anys per a l’aprovació d’un Règim Especial, expressa així la seva preocupació i espera que els dirigents polítics “aclareixin recondueixin la situació en el termini que han manifestat”.

“El REB també té la funció de ser una eina que preservi l’equitat en la comunitat balear, a més d’un instrument per garantir les inversions de l’Estat a les illes, que com és de sobres conegut estan sempre a la cua d’Espanya sense cap raó objectiva que ho justifiqui” afirma el president del Cercle.

Col·laboració entre la UIB i el Cercle d’Economia de Mallorca
El Cercle en la presentació del Projecte de llei de Pressupostos per 2019