Es manté la situació de desacceleració anunciada per l’Índex Econòmic del Cercle

L’Índex econòmic del Cercle  -que analitza mensualment 42 indicadors – ha registrat, segons l’actualització publicada de juliol, que el 72% dels indicadors disponibles han crescut en termes interanuals durant el mes de maig; No obstant això, tan sols un 30% d’ells s’acceleren i es manté la situació de desacceleració econòmica.

Encara que el mercat laboral ha continuat registrant bons resultats i la temporada turística enlaira, persisteixen moltes incerteses com l’enduriment de la política monetària, l’evolució dels preus, l’erosió del poder adquisitiu de les llars i la consolidació d’unes condicions de finançament més restrictives.

Tota la informació de l’Índex Econòmic.

Perfecto Cuadrado doctor emèrit de la UIB, analitza en el cercle l’obra surrealista de Màrio Cesariny
Evolució mensual de l’economia balear des de 2006