Indice Economico del Cercle

Els indicadors de l´Índex Econòmic del Cercle segueixen perdent impuls

L’actualització del mes de febrer de l’Índex Econòmic del Cercle destaca que el 78% dels indicadors disponibles varen créixer en termes interanuals durant el mes de desembre, la qual cosa suposa tres punts percentuals menys que el mes anterior. Així les coses, més de dues terceres parts dels indicadors analitzats continuen perdent impuls respecte al mateix mes que l’any anterior.

La desacceleració, que també es reflecteix en l’economia de lEstat, s’ha instal·lat, en termes anuals, a les Illes Balears.

Respecte a 2023, és previsible que el consum privat de les famílies es vagi fent més feble però podrà ser atenuat per un millor comportament del consum derivat del turisme ja que l’ocupació, un dels factors determinants de l’evolució del consum, continua augmentant.

Tota la informació de l’Índex Econòmic del Cercle aquí.

Presentam Els Ecos del Cercle per compartir les reflexions dels nostres convidats
El Govern afirma que les Balears encapçalen la tramitació dels fons europeus