El Cercle present en la reunió amb el Secretari d’Estat

   . Foment accepta la petició de Balears i incrementarà fins al 60% dels costos l’ajuda al transport de mercaderies
. El Ministeri iniciarà davant la Unió Europea els tràmits perquè es modifiqui el decret de Minimis i no es limitin les ajudes a les regions insulars allunyades com són les Illes Balears
El president del Cercle d’Economia de Mallorca, Jose Maria Vicens ha estat present en la reunió d’avui de la delegació Balear amb el Secretari d’Estat d’Infraestructures i Transports, Pedro Saura. Encapçalada pel Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, la delegació ha obtingut el compromís del secretari per establir un nou sistema que garanteixi ajudes adequades al transport de mercaderies per a les empreses industrials de les Illes Balears, de fins un milió d’euros, de manera que les Illes Balears, com a territori insular llunyà, puguin quedar excloses de la regla europea de minims, que fixa els 200.000 euros com a límit triennal que poder rebre les empreses en ajudes.
Juntament amb el president del Cercle i els consellers s’han desplaçat al Ministeri de Foment representants del sector empresarial: la presidenta de la CAEB, Carmen Planas; i el president de PIME, Justo Saura, per tal d’explicar al secretari d’Estat la major problemàtica i cost que per a les empreses de Balears suposa el transport de mercaderies i la necessitat d’incrementar les ajudes actuals. A més, la voluntat del Govern és que aquestes millores que puguin beneficiar a les empreses de les Illes Balears quedin garantides per al futur a l’articulat de la nova llei de règim especial de les Illes Balears, que actualment es troba en darrera fase de negociació bilateral amb el Govern de l’Estat.

El secretari d’Estat ha assegurat als consellers i al conjunt de la delegació balear la disposició del Govern de l’Estat d’establir les vies necessàries per incrementar l’import de les ajudes de transport que necessiten les empreses industrials de les Illes.A més, el secretari s’ha compromès que ja per al 2019 es modificarà el decret de transport de mercaderies de les Illes Balears, de manera que pugui ser efectiu l’increment d’ajudes el proper any. S’ha fixat un màxim d’un milió d’euros anual per empresa. L’ajuda podrà ser del 60 % o del 65 % (segons el producte) del cost del transport de les mercaderies, amb un màxim d’un milió anual. Se supera de manera molt important el límit dels 200.000 euros per tres anys derivat de la directiva de minimis i que és el màxim que es podia rebre fins ara.

Paral·lelament, l’Estat promourà davant la Unió Europea la modificació de la normativa de minimis, per tal que aquesta no sigui d’aplicació a les ajudes al transport per als territoris insulars allunyats, com és el cas de les Illes Balears.

La normativa europea prohibeix les ajudes a les empreses que puguin distorsionar la lliure competència, però, a la vegada, estableix a través de la directiva de minimis excepcions perquè els Estats puguin atorgar ajudes en casos que s’entén que no alteren el lliure mercat i la competència, però amb un màxim de 200.000 euros triennals. Cal recordar que les regions ultraperifèriques estan excloses del compliment del límit de 200.000 euros triennals que fixa la normativa europea.

El sobrecost en el transport de mercaderies ve marcat més per la discontinuïtat territorial que per la distància i, per això, les Illes Balears necessiten les mateixes compensacions o mesures correctores que una regió ultraperifèrica.

Segons s’ha explicat durant la reunió, el Govern de l’Estat ha mantingut ja alguns contactes amb la Unió Europea i la bona sintonia ha duit l’Estat a prendre la decisió d’establir ja majors ajudes per a les Illes Baleares el 2019, paral·lelament al procediment que instarà Espanya per modificar la normativa europea de minimis.

El president Josep Maria Vicens ha destacat que la resposta d’aquesta reunió és una pasa més cap el reconeixement del fet insular i cap a l’obtenció del REB. A poc a poc s’estan corregint els desavantatges del fet insular que des del Cercle tant de pics hem remarcat

Cristina Aranda: “la IA està en el 80% dels negocis”
J.Pujol “Balears pot ser una de les comunitats capdavanteres d’Espanya”