Somiant la Mallorca del futur

Visualitzar la Mallorca que s’allunya i comprendre la que s’aveïna.

Amb aquesta premissa, tres investigadors amb autoritat per parlar d’estadística, comunicació i economia, Gonzalo Adán, doctor en Psicologia Social, Javier Mato, doctor en Comunicació, i Onofre Martorell, catedràtic d’Economia, han explicat en el Cercle la interpretació d’un estudi encarregat pel grup Última Hora per a recaptar l’opinió de la societat mallorquina.

Mitjançant un treball basat en enquestes en línia entre dos mil cinc-cents residents a l’Illa, s’ha generat un estudi qualitatiu que analitza la percepció dels enquestats sobre la Mallorca de fa vint-i-cinc anys, la del present i la que imaginen per a 2050. Així, es posen sobre la taula temes com el creixement de la població, l’estil de vida mallorquí, la qualitat dels serveis essencials, la valoració del turisme, l’accés a l’habitatge o la identitat.

La conclusió extreta, si bé denota cert pessimisme sobre la solució que suggereix alguna de les preguntes plantejades, passa per una sòlida oposició al creixement urbanístic i per la preocupació sobre el preu de l’habitatge. També en la caiguda de la valoració de la qualitat de vida que apunta cap al creixement del turisme i en la pèrdua de la identitat.

La conferència, a la qual han acudit una setentena de persones, ha tingut lloc a l’Hotel Valparaíso de Palma.

Jornada de treball amb el governador del Banc d’España
ASINEM se suma al projecte del Cercle