Indicadors del Cercle

Actualització 2023

Indicadors del Cercle

Anàlisi de la realitat demogràfica, econòmica i social de Balears.


El propòsit del Cercle d’Economia de Mallorca és contribuir i col·laborar -amb els agents públics i privats-, per a la millora del benestar social i cooperar, en la mesura de les seves possibilitats, en el progrés i en la modernització de la vida econòmica de les Illes Balears. Però en l’època actual, la mesura del “progrés i benestar”, la mesura de la realitat social, és complexa i multidimensional i no pot ser simplement reduïda al coneixement d’un o diversos indicadors tradicionals.

A aquest efecte es presenten aquí un compendi d’indicadors de fonts solvents, relatius a aspectes globals de la realitat social de Illes, que estan disponibles per a totes les Comunitats Autònomes amb la mateixa metodologia i que abasten els aspectes clau de la dimensions econòmica, (PIB, Salari mitjà, Desigualtat,…), social (Esperanza de vida, Densitat de població, Taxa de risc de pobresa,…) i mediambiental (cost unitari de l’aigua, Residus per càpita,…).

Pensem que aquestes referències -Indicadors del Cercle-, analitzades a més amb visió temporal (tendències), contribuiran a “mesurar” el progrés i benestar de les persones i la salut mediambiental, ampliant el marc d’indicadors clàssics de desenvolupament exclusivament econòmic.

Aquesta Taula d’Indicadors del Cercle d’Economia de Mallorca s’actualitza anualment.


Elaborat per la Comissió d’Economia (2006-2023), coordinada per José Mª Vicens Colom (Director del Cercle d’Economia de Mallorca).