Resum

Un virus ARN desconegut en 2019, ha posat en evidència la fragilitat de l’economia del planeta. La rapidesa de l’expansió de la pandèmia causada pel betacoronavirus SARS-*CoV-2, i les necessàries mesures de contenció adoptades pels governs, han paralitzat la vida econòmica, laboral i social i han alterat, de manera abrupta, l’evolució econòmica global. L’activitat i l’ocupació han sofert una caiguda molt pronunciada, generalitzada per diferents zones geogràfiques i particularment intensa en el sector serveis. Les restriccions de mobilitat han tingut una incidència especialment acusada en el comerç i en els sectors lligats al desplaçament de les persones com és el turisme. Per això, encara que tots els països i totes les comunitats autònomes es ressenten de la crisi derivada d’aquesta emergència sanitària, la pandèmia no afecta per igual a totes elles, sent les Illes Balears el territori espanyol més perjudicat.

Paraules clau: Crisi Covid-19, impacte econòmic, Producte Interior Brut, Illes Balears.

Article publicat en Medicina Balear (http://www.medicinabalear.org/)

José Mª Vicens Gómez. President del Cercle d’Economia de Mallorca

DESCARREGAR PDF