La encuesta de los Círculos 2019

La Encuesta de los Círculos 2019

Descargar Estudio

Les organitzacions empresarials que integrem el grup “Economia i Societat” compartim una sèrie de valors econòmics i socials al costat del convenciment que la societat civil ha de jugar un paper cada vegada més rellevant en el debat públic. En aquest sentit estem convençuts que iniciatives compartides, com aquesta “Enquesta dels Cercles” que avui presentem, poden contribuir a aportar solucions per a ajudar a resoldre els problemes econòmics i socials als quals s’enfronta Espanya en un context nacional i internacional cada vegada més complex.

Entre les nostres preocupacions comuns es troba la modernització del marc legal i institucional en què es desenvolupa l’economia espanyola. Aquest marc, lamentablement, es troba estancat des de fa més d’un lustre, al no haver-se implementat les reformes estructurals que des de diferents organismes i institucions, tant nacionals com internacionals, es vénen reclamant. Es tracta d’una cosa especialment urgent davant la necessitat d’afrontar desafiaments de gran importància com el repte demogràfic, la digitalització, la transició energètica o els canvis geopolítics.

Més enllà de les reflexions que puguin fer-se des d’un punt de vista teòric sobre la marxa dels nostres principals indicadors econòmics, res millor que l’opinió dels nostres empresaris per a saber amb precisió quines millores necessita el nostre model productiu per a continuar promovent el creixement i l’ocupació, i quina importància té l’estabilitat política per a animar les inversions que ho facin possible.

Aquest és l’autèntic valor d’aquesta “Enquesta dels Cercles” en la qual han participat un total de quatre-cents socis de les organitzacions que l’impulsem, aportant la seva experiència personal, destacant les seves principals preocupacions i prioritzant, des del seu particular però valuós punt de vista, les possibles solucions amb visió de curt i mitjà termini.

Els resultats d’aquesta Enquesta ofereixen un diagnòstic molt clar. Necessitem un marc d’estabilitat i una política econòmica que promogui la competitivitat, millori l’educació, impulsi la innovació i el desenvolupament tecnològic i fomenti l’emprenedoria i el creixement empresarial per a situar a Espanya en una senda de major creixement i benestar social.

La fragmentació que ve marcant durant els últims anys la realitat política del nostre país, en molt bona part responsable del bloqueig institucional i legislatiu que estem sofrint, no sembla que vagi a desaparèixer en un futur més o menys immediat. Per això, i en les actuals circumstàncies, resulta extraordinàriament necessari que els nostres líders polítics recuperin una capacitat de negociació desconeguda en aquest país des dels Pactes de la Moncloa, fa ja quaranta-dos anys, i aconsegueixin aconseguir els consensos necessaris per a, juntament amb l’esforç de treballadors, empresaris i societat civil en general, fer possible una Espanya millor per a tots.