Els Cercles acudeixen a Brussel·les per a defensar la flexibilització dels minimis

Els Cercles de Menorca i Mallorca, representats per Jesus Esparza, han assistit al fòrum del Comitè Europeu de les Regions per avalar la defensa de la flexibilització de les normes europees que limiten les ajudes als territoris insulars.

La presidenta del Govern balear, Margalida Prohens, ha intervingut per a sol·licitar l’excepció a la norma general en el transport de mercaderies o, en defecte d’això, l’elevació del llindar per a compensar la insularitat i els sobrecostos derivats.

Es dona la circumstància que el recentment publicat Reglament 2023/2831 de la Comissió, encara que ha apujat el sostre de minimis de 200.000 a 300.000 euros trianuals, és insuficient i no arriba a contemplar unes regles que tenguin en compte les especificitats insulars.

Cal recordar que el Parlament europeu ja va resoldre en 2022 que totes les illes de la Unió Europea han de quedar exemptes de les limitacions de la regla de minimis i va demanar a la Comissió que adaptàs la normativa sobre les ajudes estatals per a garantir-ho.

La defensa d’aquesta flexibilització s’entén necessària per al reconeixement de les mesures per al transport marítim i aeri de mercaderies com una compensació de la singularitat illenca i no com un privilegi.

Renovam l’acord de col·laboració amb el Col·legi de Metges
L’Índex Econòmic reflecteix la moderació del creixement al desembre